Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

AMF Fastigheter bygger ett nytt stadsrum i centrala Stockholm

AMF Fastigheter AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett 40-tal kontors- och handelsfastigheter, främst i Stockholm city.
Bolagets största projekt just nu är Urban Escape Stockholm. Fem hus, fyra gator och två torg kring Gallerian blir ett helt nytt stadsrum med de bästa förutsättningarna för innovation, tillväxt och samarbeten.

Urban Escape Stockholm drivs utifrån visionen att utveckla ett stadsrum med internationell attraktionskraft. Kvarteret är en sammanhållen enhet som dessutom omgärdar Gallerian – Stockholms mest attraktiva och ledande handelsplats. De fem husen fördelar sig på Hamngatan, Regeringsgatan, Jakobsgatan och Malmskillnadsgatan.
– Tillsammans kommer de fem fastigheterna, på cirka 130.000 kvadratmeter, innehålla allt från innovationshus till hotell och restauranger samt stora och moderna kontorslokaler. Hus och fastigheter är tämligen värdelösa om man inte lyckas fylla det med rätt innehåll som attraherar människor, säger Karolin Forsling, chef för Stadsutveckling och Marknad på AMF Fastigheter.

Vill attrahera välutbildade
Enligt en studie kommer Stockholm att stå utan cirka 70.000 välutbildade människor år 2030. För att råda bot på detta vill fastighetsägare, och inte minst AMF Fastigheter, bygga för att attrahera framtida talanger.
– Den moderna människan tänker inte så mycket på kvadratmeter, takhöjd och ventilation utan mer på balansen i livet och emotionella värden. De vill vara med och påverka. Vi började titta på vad vi kan bidra med för att öka innovationskraften, säger Karolin Forsling.
Målbilden för AMF Fastigheter är att skapa en plats där företagare, kreatörer och stockholmare vill samarbeta och umgås. Här bejakar man den urbana livsstilen samtidigt som det finns lugna platser för fokus och sinneslugn.

Den tredje platsen
Karolin Forsling menar att behovet av den ”tredje platsen” växer allt mer, en plats som varken är hem eller arbete där människor ska kunna ges möjlighet till både koncentration och umgänge. Urban Escape Stockholm kommer att få fler sådana platser, till exempel hotellobbys, foajéer, lounger, restauranger, caféer samt torg- och takmiljöer.
– När vi tittade på framtidens medarbetare så insåg vi att kunskapsöverföring är jätteviktigt, inte minst mellan den akademiska världen och näringslivet. Vår ambition är att inom Urban Escape Stockholm hitta samarbeten för att kunna bidra till den här typen av kunskapsöverföring och överbryggning mellan akademi och näringsliv, säger Karolin Forsling.
Projektet Urban Escape Stockholm lanserades den 14 maj 2014 och beräknas vara klart 2018.
Karolin har jobbat inom handels- och statsutveckling sedan 1997 och var bland annat med och utvecklade Sundsvalls stadskärna och gallerian 1891. Hon ligger också bakom konceptet till Sickla Köpkvarter i Nacka, där hon rekryterades av Ljungberggruppen.
2007 började Karolin på AMF Fastigheter och sedan 1 april 2014 är hon chef för den nya avdelningen Stadsutveckling och Marknad.

En långsiktig fastighetsägare
– AMF Fastigheter är en mycket långsiktig fastighetsägare och det finns stor kompetens inom bolaget. Vi anser att vi som fastighetsbolag måste anpassa oss till den föränderliga värld vi lever i för att kunna leverera bra avkastning i framtiden, säger Karolin Forsling.
AMF Fastigheter är ett dotterbolag till AMF Pensionsförsäkrings AB och sysselsätter cirka 90 personer.
Bland kända fastigheter kan nämnas Galleriankvarteret, Sweco-huset, MOOD Stockholm, femte Hötorgshuset och Citykronan.