Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

AMF Fastigheter utvecklar nya A-lägen

Ett nytt kreativt kvarter är under uppbyggnad i centrala Stockholm. Ett område som tidigare inte betraktats som A-läge lyfts till nya höjder i samband med att AMF Fastigheter gör en av sina största investeringar genom tiderna tillsammans med ett antal nyckelaktörer. Kvarteret kallas för Urban Escape för att tydliggöra ambitionen bakom satsningen, som åsyftar att skapa en oas för innovationer, samverkan och kreativt företagande.

Urban Escape består av fem fastigheter, två torg och fyra gator i Stockholms innerstad. Området kommer att utökats från 95 000 kvadratmeter till cirka 130 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta. Det är ungefär lika stort som 13 Hötorgshus. AMF Fastigheter är, i rollen som stark och långsiktig ägare, en garant för hela kvarteret.
– Den stora utmaningen ligger i att omvandla ett B-läge till ett A-läge. För oss på AMF Fastigheter är det viktigt att skapa trivsamma miljöer som inte bara bidrar till att utveckla våra hyresgästers verksamheter utan som även framhäver Stockholm som en attraktiv stad att bo och verka i, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter.

Något som tilltalar nästa generation
AMF Fastigheter hade ett liknande utgångsläge i samband med utvecklingen av Mood Stockholm, som idag är ett av stadens mest attraktiva kontors- och handelsområden. Precis som Urban Escape var utgångspunkten inte ett typiskt A-läge, men i samband med att Mood Stockholm utvecklades blev det en snabb uppgradering.
– Urban Escape präglas av mycket närheten till kultur i och med att Kungliga Operan, Stadsteatern, Kulturhuset samt flertalet museer finns i anslutning till området. Det har vi också för avsikt att ta vara på under utvecklingen av de nya kontors- och handelsytorna. I april presenterade vi till exempel vårt samarbete med Liljevalchs som innebär att den populära Vårsalongen gästar Urban Escape under perioden januari – mars 2016. Framförallt så är det viktigt att vi kan utveckla något som tilltalar nästa generation.
Mats Hederos ställer ett par retoriska frågor: Hur ser framtidens arbetsplats ut? Hur ser livspusslet ut för nästa generation? Han fortsätter:
– För att skapa en smidig vardag med balans mellan arbete och fritid så behöver vi ta vara på möjligheterna som finns med digitalisering, och det är här utvecklingen av Epicenter kommer in i bilden. Sveriges första innovationshus för digital utveckling kommer att skapa möjligheter för Urban Escape och för hela Stockholmsregionen.

Ny mötesplats för innovationsdrivna företag
I Urban Escape blir det en kombination av kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster för hyresgäster, kunder och besökare som utvecklas fram till våren 2019. Först ut är nyöppnade Epicenter, ett center för innovation och utveckling som vänder sig såväl till unga dynamiska tillväxtföretag som till globala storföretag.
Det fyller en viktig funktion som mötesplats för innovationsdrivna företag inom digital teknik. Bakom etableringen står kunskaps- och eventbolaget SIME samt entreprenörs- och innovationskonsulterna Result, i nära samverkan med AMF Fastigheter. Att valet föll på Stockholm är föga förvånande med tanke på att det startas flest nya företag i regionen, enligt Patrick Mesterton, vd samt en av grundarna av Epicenter.
– Vi upplever att det finns ett nationellt behov av kunskapsintensiva miljöer som borgar för god samverkan, det är tanken bakom Epicenter, förklarar Patrick. Digitaliseringen sätter sin prägel på alla affärsmodeller idag och därför är det viktigt att vi kan tillhandahålla en mötesplats som stöttar en sådan utveckling.

Epicenter vill redan växla upp
Epicenter grundas på att storföretagen behöver förnyelse och de mindre aktörerna behöver stöd i sin tillväxt.
Att etablera något nytt utanför den traditionella miljön och då gärna i närheten av nystartade tillväxtbolag kan bli en motor för innovation inom globalt ledande företag – samtidigt får de mindre företagen en chans att utvecklas i anslutning till riktigt tunga varumärken.
– För de större etablerade företagen finns det ett enormt värde i att dela lokaler för att träffa nya människor och lära sig saker – öppna medlemslokaler skapar utrymme för innovation, samarbete och kunskapsspridning. Ett flertal bolag inom mer traditionella branscher har även gjort större satsningar och etablerat så kallade innovationslab för att vara nyskapande, säger Patrick Mesterton.
Epicenters befintliga lokaler på ca 5000 kvadratmeter fylldes snabbt, men Patrick ser goda utvecklingsmöjligheter framöver då Epicenter redan några månader efter invigningen började föra en dialog med AMF Fastigheter gällande utökade lokalytor.