Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

ANDRITZ levererar teknik i framkant

ANDRITZ är en av två huvudsakliga leverantörer av ny processutrustning för omvandling av Östrands massafabrik i Timrå. Investeringen är SCA:s största hittills och dessutom Norrlands största industriinvestering någonsin. Efter uppgraderingen blir Östrands massafabrik världens största anläggning för produktion av barrsulfatmassa.

Det är tunga investeringar som ska göras och totalt handlar det om nära åtta miljarder kronor för SCA:s del. Leveransen från ANDRITZ omfattar ett nytt renseri, utbyggnad av sodapannan, omfattande modernisering av vitlutshantering och en ny torkmaskin.

Intensiv fas av engineering och design
Östrands massafabrik var redan då den togs i bruk på 1930-talet före sin tid rent teknikmässigt. Fabriken har förnyats och byggts ut flera gånger under årens lopp och nu görs den största kraftansträngningen någonsin, en fantastisk utveckling som man på ANDRITZ är oerhört glada över att få vara en del av.
– Vi fick ordern från SCA i början av december 2015 och är nu inne i en intensiv fas av engineering och design, berättar ANDRITZ’s projektdirektör Göran Bröttgårdh.
Det var förutseende att från början bygga sodapannan på ett sätt som medger expansion. Den befintliga sodapannan levererades av ANDRITZ under 2006, och nu görs moderniseringar som ger 50 procent högre kapacitet. Med full last kommer den att klara en dubblering av massaproduktionen.
Det befintliga renseriet avvecklas och ersätts av två linjer med vattenhydrostatiskt lagrade barkningstrummor och HHQ huggar. Ny barkhantering installeras och kompletteringar görs bland annat i flishanteringen. Befintlig utrustning i vitlutshanteringen avvecklas och ersätts med ny kausticeringsanläggning från ANDRITZ.
Brukets träpulvereldade mesaugn levererades av ANDRITZ och togs i drift 2011. Även den överdimensionerades med sikte på framtida expansion, vilket gör att den med smärre uppgraderingar bland annat i bränslematningen kan klara den nya produktionsnivån. Befintlig linje för att torka massa kommer att behållas. ANDRITZ kommer att bygga ytterligare en torklinje som är energibesparande, samt sax och två balningslinjer. För torklinjen har ANDRITZ’s Växjö kontor en mycket viktig del.

Teknik i framkant och globalt arbetsätt
Med denna investering blir Östrands massafabrik en av världens modernaste och mest avancerade för produktion av barrsulfatmassa. Produktionskapaciteten fördubblas och fabriken blir en av marknadens mest kostnadseffektiva i sitt slag.
– I detta projekt liksom många andra stora försäljningsprojekt arbetar vi globalt inom ANDRITZ organisation, säger Jan Strid, internationellt ansvarig för stora projekt som involverar flera av ANDRITZ avdelningar. Han förklarar vidare:
– I försäljningsfasen var vi lokalt och globalt involverade och nu i projektgenomförande fasen arbetar vi på samma sätt för att säkerställa bästa resultat för ANDRITZ och för SCA, där ANDRITZ i Karlstad är en del i den globala organisationen.

– Teknik och processer i framkant är viktigt och ANDRITZ leverans till Östrandsfabriken är ett bevis på detta. ANDRITZ erfarenhet från genomförande av stora projekt i många delar av världen i kombination med vår närvaro på den svenska marknaden är en stor fördel för oss i detta projekt, konstaterar Göran Bröttgårdh.

Kort om ANDRITZ:
ANDRITZ är en högteknologisk totalleverantör med fyra affärsenheter varav ANDRITZ Pulp & Paper och ANDRITZ Hydro är störst.
ANDRITZ Pulp & Paper producerar och levererar system, maskiner och service till massa och pappersindustrin.
Koncernen har över 250 enheter spridda över hela världen och cirka 25000 anställda.
I Sverige finns man inom Pulp & Paper i Karlstad, Växjö, Stockholm, Örnsköldsvik och Iggesund.