Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Aneby är bäst i Sverige enligt företagen

I Aneby prioriteras trivsel och hög livskvalitet samtidigt som kommunen, som till invånarantal är minst i Jönköpings län, även är den mest företagsamma i länet. Ungefär 15 procent, eller var sjunde Anebybo i åldern 16-64 år, är egenföretagare eller sitter med i styrelsen för ett aktiebolag. För en liten kommun med cirka 6500 invånare är det i princip lika med en stark livskraft där invånarna aktivt bidrar till en positiv näringslivsutveckling.

I Aneby lyckas man driva utvecklingsfrågor i samverkan och på så sätt skapa tillväxt år efter år. Det är den viktigaste framgångsfaktorn för framtiden, enligt Ola Gustafsson, ansvarig för näringslivs- och fritidsfrågor i Aneby kommun.
– Kommunen, näringslivet och ideell verksamhet, bland annat kyrkan och idrottsföreningarna, har byggt upp ett starkt och långvarigt samarbete som gynnar alla som bor och verkar i Aneby. Tillsammans skapar vi en trivsam miljö där alla tar gemensamt ansvar. Det kan låta enkelt, men faktum är att det är ett framgångsrecept som verkligen fungerar, säger Ola.

Här får alla plats
Ola Gustafsson är stolt över alla evenemang som anordnas i Aneby. I stort sett allt som anordnas backas upp av det lokala näringslivet och föreningslivet organiserar, samtidigt som kommunen hjälper till med att skapa förutsättningarna.
– Ett typiskt exempel är temaveckan ”Alla får plats” som vi genomfört två år i rad. Då känns det som hela samhället är på fötter under en hel vecka med olika aktiviteter och samtidigt med ett tydligt budskap: Vi vill markera att Aneby har ett samhällsklimat där alla får plats, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, säger Ola.

Aneby bäst i landet
I SKLs öppna jämförelse 2015 kring företagsklimatet i Sveriges kommuner placerade sig Aneby kommun på första plats. I denna undersökning betygsätts kommunernas myndighetsutövning mot företagen.
– I SKLs öppna jämförelse är det företagen själva som får sätta betyg. Att vi hamnar på första plats ser vi som en bekräftelse på att det vi gör när det gäller samverkan och stöd för företagandet i kommunen verkligen gör skillnad. Det allra högsta betyget har vi fått för bemötandet och det är vi givetvis oerhört stolta över.

Utvecklar näringslivet
Småföretagandet är Anebys signum med cirka 230 aktiebolag och totalt cirka 800 näringsverksamheter i kommunen. Två stora företag, Attends Healtchcare och Hags, dominerar och båda har i storleksordningen 300 anställda. Men det är småföretagen som driver på tillväxten.
En spännande utveckling att följa är Lövsta industrimoråde. Det är Lövsta Trähus som expanderar och köpt in ett stort industriområde som räcker till mycket mer än företagets eget behov. Centralt i samhället finns därmed både lokaler och mark för att utveckla många nya verksamheter.

Gör vanliga saker ovanligt bra
Aneby kännetecknas av ett brett föreningsliv och från kommunens sida söker man stödja och underlätta för föreningarna. Här är i stort sett alla anläggningar föreningsägda och det skapar ett stort engagemang enligt Ola.
I Aneby drivs en idrottsskola för alla elever i årskurs två på ett speciellt sätt. Alla elever och familjer får möjlighet att besöka i stort sett alla föreningar och anläggningar under ett år. Det är ett utmärkt skyltfönster för att visa vad som erbjuds i det lokala föreningslivet.
Ola poängterar att man i Aneby ”gör vanliga saker ovanligt bra”, vilket också blivit en devis för kommunens arbete.
– Vi har ingen överdrivet stor organisation för fritidsverksamhet inom kommunen, men vi vet att vi kan förlita oss på ideell verksamhet som ser till att det finns ett brett utbud. Genom att stötta det kan vi tillsammans bidra till att det finns en mångfald av aktiviteter som förhöjer kommunmedborgarnas livskvalitet avsevärt. Det är vi mycket stolta över, avslutar Ola Gustafsson.