Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Aneby fortfarande bäst på företagande

Jönköpings läns minsta kommun har företagarservice i toppklass. Företagare i Aneby vittnar gärna om kommunens förträfflighet på flera punkter – inte minst gällande samverkan.

Aneby är förvisso en liten kommun med strax under 7000 invånare – men när det gäller entreprenörskap platsar Aneby helt klart i nivå med större kommuner. Det vill näringslivschefen Ola Gustafsson gärna påtala vid varje givet tillfälle, och det med rätta. Få andra kommuner har en så hög företagsamhet som Aneby, där över 15 procent av den arbetande befolkningen är företagsamma, vilket är klart högsta andelen i länet.
– Tack vare ett väl utvecklat samverkansklimat lyckas vi skapa tillväxt år efter år. I SKL:s mätningar får vi ofta toppbetyg, och det är företagen själva som står för svaren. Det ser vi naturligtvis mycket positivt på – det är ett kvitto på att det vi gör inom kommunen verkligen är bra och bidrar till utveckling, säger Ola Gustafsson.
Småföretagandet är Anebys signum med över 230 aktiebolag och omkring 800 näringsverksamheter i kommunen. Attends Healtchcare är det klart dominerande företaget storleksmässigt med över 300 anställda. Men det är småföretagen som driver på den största tillväxten – det är ju här de flesta nya jobben skapas. Det finns dessutom bra tillgång till centrumnära byggklar industrimark – läget kan inte bli mer gynnsamt.

Kommunen möjliggör – föreningarna styr
Aneby är en bra plats för företagande. Samtidigt har kommunen ett mycket rikt utbud av fritidsaktiviteter. En rik fritid hör ihop med en god folkhälsa, enligt Ola Gustafsson, som även är fritidsansvarig i kommunen. Han är mycket stolt över alla evenemang som anordnas i Aneby under året. I stort sett allt som anordnas backas upp av det lokala näringslivet, samtidigt som kommunen hjälper till med att skapa förutsättningarna.
– Här är i stort sett alla anläggningar föreningsägda och det skapar ett stort engagemang bland föreningarna och invånarna. Vi behöver invånarnas hjälp för att kunna utveckla Anebys framtida fritidsaktiviteter och med vår starka samverkansplattform har vi alla förutsättningar.
I Aneby finns över 80 aktiva föreningar som skapar ett stort mervärde i form av sammanhållning och gemenskap.
– Ett utmärkt exempel är sommarlovsaktiviteterna och Alla får plats-veckan som får Fredstorget i centrum att sjuda av liv under hela sommaren. Alltsammans genomfört i ett fantastiskt samarbetsklimat mellan föreningarna, kyrkorna, näringslivet och kommunen.
– Vi ska underlätta för att genomföra spännande aktiviteter och evenemang. Vad det blir framöver är mycket styrt av föreningarna – det är de som kommer med idéer och vi som stöttar, poängterar Ola som avslutning.