Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Anebys återvinningscentral bland de bästa i Sverige

Invånare i Aneby kommun kan lita på att avfallshantering, vatten och avlopp samt fjärrvärme ombesörjs enligt högt ställda miljökrav. Det kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, har gjort flera stora investeringar under åren för att trygga en miljöeffektiv drift av dessa verksamheter – och mer är på gång.

Amaq ser till att kommuninvånarna får rent vatten, driftsäker fjärrvärme och effektiv hantering av sitt hushållsavfall. Amaq ansvarar även för en återvinningscentral i Aneby kommun.

Bäst på återvinning
Den stora återvinningscentralen i Aneby tätort har rykte om sig att vara en riktigt bra verksamhet med höga kundvärden. Personalen är hjälpsam och ryggar inte för att bistå kunderna med att tömma flaken – ett gott bemötande som gör att man gärna återkommer. Det är också tanken bakom hela verksamheten.
– Det ska inte kännas motigt att åka till återvinningscentralen. Vi har satsat mycket på att förbättra sorteringsgraden, minska köer och öka säkerheten. Det är värden som är grundläggande för att det ska fungera. Vi har samtidigt lyft fram vikten av att satsa på personalen och här har vi verkligen lyckats – kunderna berömmer ofta vår personal på plats, säger Björn Stendal, vd för Amaq.
Nu byggs centralen om för att uppnå en ännu bättre service, med ännu högre sorteringsgrad som mål. Mottot är att det ska vara lätt att göra rätt, då blir det också ett bättre resultat i slutändan med högre motivation hos allmänheten gällande återvinning, menar Björn.

VA-projekt för 155 miljoner
Myndigheters och kunders krav kring vattenkvalitet och hantering blir tuffare och det medför nya investeringsbehov för alla som bedriver verksamhet inom VA. Amaq är ett relativt litet miljöföretag med nationella mått mätt, men även här görs stora investeringar.
I skrivande stund planeras projekt för drygt 155 miljoner kronor för kommande åtta år. I detta ingår allt från byte av vattenledningar till samordning av mindre reningsverk för att vinna miljöfördelar.
Anslutningsgraden är hög även utanför tätorten. Nu ska ytterligare ett område byggas ut strax utanför tätorten och kundunderlaget kommer därför att utökas. Att bibehålla god service är självklart, men det kräver fortsatta investeringar för att det ska gå runt.

Fördel med fjärrvärme
Fjärrvärmen i Aneby är helt förnybar sedan den nya anläggningen på norra industriområdet togs i drift 2014. Här finns två flispannor respektive två pelletspannor. Varje panna fungerar helt oberoende, vilket ökar driftsäkerheten.
Amaq levererar idag fjärrvärme till över 400 hushåll i Aneby tätort, med förhoppning om att kunna utöka det framöver då kapacitet finns i den nya anläggningen.
– Fjärrvärme är det mest bekymmersfria sättet att värma sin bostad på, och i Aneby dessutom det i särklass mest miljövänliga, säger Björn Stendal, som hoppas att fler ska bli medvetna om vilka fördelar fjärrvärmen ger.