Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Annorlunda lastbilscentral med transporter som komplement

LBC Ängstorp värnar lokala intressen genom att ta vara på gemensamma resurser och erbjuda ett stort spann av transport- och anläggningstjänster i södra Halland. Ensam är inte stark, och det vet man speciellt inom transportbranschen, där aktörer som prioriterar kvalitet före pris ständigt utmanas.

Det finns en intressant fråga som ständigt dyker upp när man talar om den svenska åkerinäringen. Än mer intressant blir det när man förstår att det är ungefär samma fråga som varit aktuell inom näringen under de senaste 70 – 80 åren. Den kretsar kring att ständigt effektivisera, och ständigt vända på varenda slant för att bli lite mer lönsam.
Det handlar i slutändan om att lösa problematiken med tunga administrationsenheter och en alltför hög provision för centralorganisationerna. Det är något som LBC Ängstorp redan har arbetat med under många år, ett arbete som framförallt gynnar lokala åkare i och omkring Laholm och södra Halland.

Har expanderat brett
Liksom flertalet av Sveriges lastbilscentraler bildades LBC Ängstorp på 1940-talet. Under 1970-talet förvärvades grustäkter och maskinstationer i Laholm och verksamheten fick sitt nuvarande namn. Sedan dess har utvecklingen gått stadigt uppåt.
Dagens verksamhet är bred och fortsätter att expandera. Markentreprenader, byggtransporter, slamsugning, lager- och containerverksamhet samt miljötransporter är exempel på tjänster som LBC Ängstorp erbjuder över i stort sett hela Halland, men med fokus på de södra delarna av länet.
Att verksamheten skulle expandera så mycket som den gjort har enligt vd:n Mikael Öberg egentligen inte varit en generalplan från början, utan är snarare produkten av att åkare och entreprenörer har upptäckt vilka fördelar LBC Ängstorp kan erbjuda.
– Startskottet för expansionen var i samband med förvärven av grustäkterna, och därefter utvecklades vår verksamhet i nära samverkan med både lokala åkerier och markentreprenörer. Det är något som skiljer oss som lastbilscentral från många andra i branschen, som ofta har störst fokus på sina transporter. Vi har hela kedjan – från grustäkt till mark- och anläggningsarbete, och transporterna kompletterar dessa verksamheter, förklarar Mikael Öberg.

Stärker befintliga värden nu
LBC Ängstorp valde att gå sin egen väg redan från början. Åkarna äger sina lastbilar och ingår samarbetsavtal med aktiebolaget, medan alla entreprenadmaskiner ägs i egen regi och kan hyras ut till lokala entreprenörer. Synergieffekten är så stor att fortsatt tillväxt är att vänta.
– Trots att vi inte har förvärvat några bolag under de senaste tio åren så pågår en märkbar tillväxt nu. Under de senaste två – tre åren har vi vuxit mer än väntat och det trots att en av våra affärsverksamheter såldes för några år sedan, informerar Mikael Öberg, som också förklarar att det rörde sig om försäljning av diesel via en tapp som numera utvecklas under andra ägare.
– Vi ser mycket positivt på framtiden och kommer att vidareutveckla de värden som vi har idag.
Mikael Öberg avslöjar till sist att LBC Ängstorp är på jakt efter fler samarbetspartners som vill vara med på en spännande resa mot framtiden.