Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ännu mer vatten i Östergötlands sjöstad

Motala har ett starkt varumärke som Östergötlands sjöstad. Förutsättningarna är verkligen bästa tänkbara för fortsatt utveckling. Det vet de företag som redan finns etablerade här, och det vet även företag som är på väg in, däribland danska Lalandia som ska bygga ett vattenparadis i Varamon. Ännu mer näring kring vatten, med andra ord.

Bilden av Motala är positiv med ett varumärke som känns igen över hela Sverige och även internationellt. Motala är Östergötlands sjöstad och associeras bland annat med internationellt uppmärksammade evenemang som Vätternrundan. Motala förknippas även med vatten, vacker natur och god livskvalitet. En plats där människor vill bo och verka, helt enkelt.
– Motala har haft en stark tillväxt under många år. De senaste åren har mycket kretsat kring den kommande etableringen av Lalandia, som för oss är en av de största företagsetableringarna någonsin och dessutom Sveriges största nöjesetablering genom tiderna. Att Lalandia valt just Motala har allt att göra med platsens attraktiva läge vid vattnet, säger Magnus Lindberg, vd för näringslivsbolaget Tillväxt Motala.

Motalas högprofilinvestering
Lalandia är en högprofilinvestering av riksintresse. Faktiskt även av internationellt intresse, då många andra länder också ville ha etableringen. I Varamon och gamla Folkets park-området ska Lalandia uppföra ett inomhusvattenland samt en arena för andra sport- och nöjesaktiviteter. Det planeras även en camping och stugby i området.
– Lalandias etablering kommer högst sannolikt att förändra Motala för all framtid. Vi vet att Motalas varumärke är välkänt både lokalt och långt utanför Östergötlands gränser. Ett konkret exempel som lyfter Motala som varumärke ytterligare är att vi nu får en etablering av den här klassen. Det har vi väntat på väldigt länge, och att det nu blir verklighet illustrerar att det finns en stark framtidstro här, säger Magnus Lindberg.

Nya nischer
Från att ha varit starkt dominerat av ett fåtal stora industrier har Motalas näringsliv genomgått en förändring där flera nya nischer vuxit fram. Besöksnäringen är den mest framträdande och då inte minst tack vare närheten till vattnet, bland annat med Varamobaden som är Nordens största insjöbad, men det var även i Motala som Göta Kanal började byggas.
Inom näringslivsbolaget Tillväxt Motala arbetar man brett med tillväxtfrågor inom alla näringar. Arbetet innefattar i stort sett allt som rör nystartade företag, ett ökat företagande, befolkningsökning relaterad till företagande, utveckling av besöksnäringen samt inte minst platsvarumärket Motala som Östergötlands sjöstad.