Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ännu starkare plats för svensk sjöfart i framtiden

Svenska Orient Linien, SOL, har bedrivit sjöfart i över ett sekel. De olika affärsområdena som finns inom SOL utgör tillsammans en diversebutik för transport av olika typer av gods över havet enligt mottot ”Cargo is king”.

Begreppet ”Cargo is king” myntades tidigt inom SOL. Konceptet innebär att man alltid utgår från det som ska fraktas, det vill säga lasten, och skapar bästa möjliga förutsättningar för den att nå sin destination på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt.
Det kanske låter som en självklarhet, men många gånger är det en viss fartygstyp och inte godset på marknaden som får avgöra verksamheten för rederiet. Inom SOL vågar man vara nytänkande – som vd:n Ragnar Johansson förklarar:
– Vi möter marknadens efterfrågan genom att först se över vilka typer av last som behöver fraktas – och därefter investera i rätt fartyg för uppgiften. Vi har satsat på en bred verksamhet med många olika affärsområden för att vara mindre sårbara och genom det har vi också blivit framgångsrika.

Kraftig tillväxt i norra Europa
Sjöfarten är en global företeelse som präglas av internationell lagstiftning, konkurrens och ständig förändring. För att stå sig över tid behövs en stabil grund med lång erfarenhet – men också förmågan att tänka nytt och satsa på flera olika affärsområden.
Varumärket SOL Continent Line, som fokuserar på RoRo-trafik i norra Europa, har vuxit kraftigt under de senaste åren. Linjen mellan Hangö i Finland och Rostock i Tyskland har utökats, liksom linjen mellan Göteborg och Zeebrugge i Belgien. Turlistan har dessutom fått två nya förbindelser med Göteborg som nav, dels med turer till och från Kemi/Uleåborg som även går via Benelux och England samt en veckolig avgång från Lübeck till Göteborg.
– Det är en mycket god utveckling under de senaste åren. Vi är lyhörda för marknadens krav, och har lyckats etablera ett framgångsrikt samarbete med Stora Enso som gör att vi kan utöka vårt linjeutbud. De hubbar som vi har i norra Europa är också mycket attraktiva, deras tillväxt innebär tillväxt för oss. Att vi knyter ihop trafiken från norra Finland och Sverige via Zeebrugge är en fantastisk utveckling för hela företaget, förklarar Jonas Wåhlin, som ansvarar för den nordeuropeiska verksamheten inom SOL.

Svensk modell mer efterfrågad?
SOL trafikerar SECA-området i norra Europa, men Ragnar Johansson och Jonas Wåhlin ser mycket ljust på framtiden även om bränslepriserna går upp.
– Vi hittar nya möjligheter hela tiden. Att köra långsammare är ett smart sätt att spara bränsle. Om man planerar rutten väl så innebär det att man kan köra långsammare och ändå komma fram i rätt tid. Inom sjöfarten är det ofta inte attraktivt att komma fram för tidigt – det kan snarare bli en dyr affär. Allt handlar om att komma fram i rätt tid, och det är precis det vi planerar för och optimerar hela tiden, säger Ragnar Johansson.
Östra Medelhavet är också ett område som SOL trafikerar, framförallt kring hubbar i Egypten och Israel. Det handlar främst om att frakta sågade trävaror från Sverige, Finland och Baltikum till stora marknader i norra Afrika och Mellanöstern. Här finns också påtaglig tillväxt.
Som avslutning konstaterar Ragnar Johansson att det absolut finns en plats för svensk sjöfart i framtiden.
– Jag skulle säga att platsen för Sverige som sjöfartsnation i framtiden sannolikt är starkare än idag. Marknaden efterfrågar miljömässigt bättre alternativ – och här är svensk sjöfart redan globalt ledande. Det spinner vi vidare på och utvecklar i vårt eget utbud inom SOL, och så ska vi också vara ett konkurrenskraftigt alternativ i framtiden.