Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Anrik Gotlandsentreprenör vill bygga billiga bostäder

På Gotland verkar ett mark-, bygg- och anläggningsföretag som genom kontinuerliga satsningar och en stark lokal förankring skaffat sig en ledande position i branschen. Nybergs Entreprenad AB anpassar konceptet efter marknadens efterfrågan, vilket just nu innebär en rejäl satsning på prisvärda bostäder.

Nybergs Entreprenad AB etablerades redan på 1930-talet och har sedan dess utvecklats från åkeri till ett komplett entreprenadföretag. Enligt Per Stephani, VD och affärschef, finns flera förklaringar till bolagets starka utveckling.
– På en begränsad yta som Gotland handlar det helt enkelt om att bibehålla sitt goda rykte och göra rätt för sig i alla lägen. Ett gott renommé lägger grunden till fortsatt utveckling. En annan förklaring är vår trogna personal. Vi satsar stora resurser på personalvård och det gör att våra medarbetare trivs och vill stanna. En gång Nybergare, alltid Nybergare, brukar vi säga. Kontinuitet är oerhört betydelsefullt i den här branschen, understryker han.

Satsningar på byggsidan
Nybergs Entreprenad ingår i NCC-koncernen, vars koncept kring framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation rimmar väl med mål och ambitioner i Nybergs Entreprenad. Man levererar helhetslösningar inom markarbete, byggnation, drift, underhåll och service, och har haft en kraftfull utveckling sedan millenniumskiftet. Fram till 2001 låg fokus på mark, drift/underhåll av vägar och asfalt men när NCC beslöt att överlåta sin byggorganisation på Gotland till Nybergs Entreprenad fick byggverksamheten ett rejält uppsving. Bland annat utökades medarbetarskaran med ytterligare ett tiotal personer. Sedan dess har byggsidan utvecklats kontinuerligt och för tre år sedan tog man ännu ett steg i samma riktning.
– Ledningsgruppen tog ett beslut om att satsa fullt ut på byggverksamheten, vilket ledde till övertagandet av företaget ByggTeam. Därmed berikade vi vårt team med 17 nya kompetenta snickare, vilket gjorde att vi kunde åta oss alla former av byggentreprenader, berättar Per Stephani.
Bostadsbyggande har därmed hamnat i fokus. Per förklarar att marknaden på Gotland är eftersatt avseende prisvärda hyresrätter och berättar om hyresnivåer som få gotlänningar har råd att betala.
– Gotland skriker efter studentbostäder och billiga hyresrätter. Här gör vi tydliga satsningar, vi har skickat in markanvisningar och redan i höst hoppas vi kunna vara i gång med själva byggandet.

Helhetskoncept
Nybergs Entreprenad AB är ensamt på Gotland om att företräda ett helhetskoncept kring mark, bygg, drift, underhåll och service. Man åtar sig projekt från start till mål och kunden behöver bara en enda kontakt under hela processen. En annan konkurrensfördel är förstås tillgången till NCC:s stora resurser och goda inköpskanaler, vilket gör verksamheten kostnadseffektiv och håller nere priserna. Man är mycket kundorienterade, vilket avspeglar sig i de undersökningar som görs där Nybergs Entreprenad alltid erhåller mycket goda omdömen från sina uppdragsgivare. Per Stephani ser ljust på företagets framtid men blundar ingalunda för de utmaningar man står inför.
– När man verkar på en geografiskt begränsad yta gäller det att hela tiden hålla ett vakande öga på marknaden och vara flexibel. Bygg är numera vår största gren men vi kan inte förlita oss enbart på denna. Vi har inga ambitioner att växa och bli ännu större utan satsar mer på trogna kundrelationer och långsiktig lönsamhet. Bredden är vår styrka och härigenom kan vi även i fortsättningen förse gotlänningarna med professionella entreprenader.