Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Anrik gymnasieskola förenas med teknisk högborg – resultatet är starka och moderna utbildningar

Från och med 1 juli är Karolinska skolan och Rudbecksskolan i Örebro sammanslagna under ledning av gymnasieenhetschef Thomas Gustafsson. Sammanslagningen innebär stora förändringar rent organisatoriskt, där man bl.a. kommer att flytta hela undervisningsverksamheten till Karolinska skolans anrika lokaler intill Svartån och mittemot slottet i centrala Örebro.

Skolans namn under omorganiseringen är Karolinska skolan/Rudbecksskolan, men kommer därefter att vara kort och gott Karolinska skolan. Under hösten kommer lokaler på båda skolorna att användas men efterhand flyttas undervisningen över till Karolinska skolans lokaler.
Senast den 1 juli 2012 ska Rudbecksskolans lokaler vara lämnade, vilket givetvis innebär en betydande omdaning men som samtidigt kommer att generera stora fördelar både för elever, lärare och skolan som helhet. Bland annat så innebär sammanslagningen ett större utbud för eleverna och en mer samlad kompetens för lärarna.

Tradition och modernitet förenas
Karolinska skolan är en av landets äldsta gymnasieskolor, etablerad 1347. Rudbecksskolan är Örebros tekniska högborg med det fyraåriga tekniska programmet samt naturvetenskapliga programmet i spetsen.
I samband med att skolorna nu sammanfogas och den nationella gymnasieskolan även kommer att genomgå stora förändringar nästa år kommer befintliga program utökas med olika inriktningar.
Framöver kommer hela organisationen att erbjuda de tre programmen man har idag: samhällsvetenskapliga -, naturvetenskapliga – och estetiska programmet, med speciella inriktningar för varje program. Dessutom får man en utbildning som är internationellt erkänd och som främjar för vidare studier över hela Europa med Rudbecksskolans International Baccalaureate Diploma Programme.

Kamratskap med Karro-anda
Thomas Gustafsson beskriver den unika Karro-andan som råder på skolan, där elever tar hand om varandra och uppmuntrar kamratskap.
– Det känns som en självklarhet att vi har lugn och ro, behöriga lärare och att våra elever får bra betyg. En stor framgångsfaktor är att våra elever uppmuntras att anordna egna aktiviteter som exempelvis idrottsturneringar och musikaler. Detta ger mycket och främjar för den goda kamratandan vi har här.
Karolinska skolan/Rudbecksskolan utgör Örebros största gymnasieskola och har efter omdaningen totalt ca 1500 elever. Fördelningen är ganska jämn när det gäller de olika programmen.
– Jag tror att själva mixen av ungdomar är nyttig, säger Annika Kronwall, rektor för NV-programmet. Genom att blanda samhälls- och naturvetenskap med det estetiska får vi en flora av olika elever, och det är bra.
Annika har tidigare varit estetrektor på Karolinska skolan, och berättar att man i Örebro har en bred plattform just för de estetiska ämnena.
– Det är en stark tradition vi bygger vidare på, förklarar hon. Eleverna sätter upp egna musikaler och teaterföreställningar, och ställer ut sina alster årligen. Vi tror mycket på självständigt arbete – redan första veckan får våra nya estetettor göra ett gemensamt arbete som visas upp för resten av skolan.

Satsa på studiemotiverade ungdomar
Karolinska skolan är en av ca 30 gymnasieskolor i Sverige som upphöjts till FN-skolor.
– Vi har lämnat in en ansökan om s.k. särskild variant, en form av spetsutbildningar, för de elever som är extra studiemotiverade, berättar Thomas vidare. Det handlar om en inriktning mot modern biologi och life science på NV. Här samarbetar vi med Örebro universitet och Marine Biological Laboratory i Massachusetts USA. Vi har redan en medicinprofil, där våra elever undervisas av personal från Universitetssjukhuset här i Örebro.