Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Anrik jämtlänning skapar bestående värden

Jämtländska SCF Betongelement är med i flera av Sveriges största byggprojekt. Kista Torn i Stockholm, Sandåkern i Umeå och Tyresö View är ett axplock bland många kreativa och nytänkande projekt. Med en enkel affärsidé – SCF Betongelement vill förenkla och förbilliga byggprocessen för sina kunder – är företaget med och bygger framtidens hållbara samhällen.

SCF Betongelement har levererat prefabricerade betongelement från fabriken i Strömsund sedan 1965. Företaget projekterar, tillverkar och monterar hållbara betongkonstruktioner av högsta kvalitet. SCF Betongelement har kapacitet och kompetens för alla typer av byggprojekt och är allra helst involverade ända från ritstadiet.

Största projektet hittills
Bostadsprojektet Kista Torn är det enskilt största byggobjektet i företagets historia. På uppdrag av JM står SCF Betongelement här för tillverkning, leverans och montering av den 120 meter höga byggnaden som blir Stockholms högsta bostadshus med 266 lägenheter fördelade på 40 våningar.
– Projektet har pågått i drygt två år och vi kommer att tillverka de första byggelementen nu i höst. Vi räknar med att kunna starta leveransen redan till årsskiftet och därefter tar det cirka ett år att montera och färdigställa hela fastigheten med stomme, innerväggar och ytterväggar i svart- och vitslipad terrazzo, berättar Tommy Åström, försäljningschef SCF Betongelement.
Parallellt med projekteringen av Kista Torn har SCF Betongelement varit involverade i flera andra bostadsprojekt i Stockholmsregionen, bland annat Tyresö View.
– Vi har tidigare även levererat betongelement till Flat Iron Building vid Stockholms central samt Kungsholmsporten vid Essingeleden. Att båda byggnaderna fått Svensk Betongs Arkitekturpris känns extra motiverande, tycker Tommy Åström.

Prefabricerade betongelement och hållbarhet
Tommy Åström understryker hållbarheten i alla projekt som SCF Betongelement åtar sig.
– Prefabricerade betongelement förenklar byggprocessen och bidrar till ökad hållbarhet i vilket byggprojekt som helst. De tre viktigaste hållbarhetsaspekterna finns alltid med i ekvationen för våra projekt. Ekonomisk hållbarhet med förkortad byggtid där byggnaderna snabbt kan tas i bruk, de prefabricerade modulerna monteras snabbt på plats och byggnaden är då klar för komplettering med el, VVS, ventilation och inredning.
– Det handlar också i allra högsta grad om miljömässig hållbarhet i byggprocessen med energieffektiva processer och minimalt spill, allt material används och det blir då också fråga om färre transporter. Dessutom har betong isolerande egenskaper för värme, kyla och ljud. Fastigheten blir energisnål och i princip underhållsfri under många år tack vare betongens långa livslängd. Att bygga med betongelement innebär också en stor frihet gällande arkitektonisk utformning, med möjlighet att integrera nya byggnader i befintliga miljöer.
Tommy Åström poängterar även att den sociala hållbarheten är påtaglig i flera avseenden, bland annat så möjliggör byggnation med prefabricerade betongelement snabb inflyttning.

Skapar bestående värden
På uppdrag av Strabag projektutveckling AB uppför SCF Betongelement det 23 våningar höga Tyresö View, komplett med garage och butiksplan. Monteringen började i november 2012 och är redan i princip färdigställd.
– Projektet är ett bra exempel på hur prefabricerade betongelement kan användas för att skapa hållbarhet genom förtätning. Tyresö View byggs ihop med Tyresö centrum och blir det högsta objektet i området.
SCF Betongelement har även levererat ett flerbostadshus i det hållbara bostadsområdet Sandåkern i Umeå. På uppdrag av Peab levereras nu det andra huset som liksom det första får en terrazzoslipade fasad av högsta kvalitet.

Många av beställarna som SCF Betongelement levererar till idag har varit med sedan företaget etablerades för snart 50 år sedan.
– Att de anlitar oss gång på gång är ett bevis på att det vi gör är bra, riktigt bra. Vi skapar bestående värden och vi kommer att fortsätta vara en central aktör i samhällsutvecklingen, avslutar Tommy Åström med.