Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Anrik målerifirma blickar framåt med tryggat försprång

Holmlunds Måleri är en av Skellefteåregionens största aktörer när det gäller professionella måleritjänster. Företaget erbjuder dessutom mer än så. Under sin 40-åriga resa har Holmlunds präglats av en kontinuerlig utveckling där nya affärsområden tillkommit allteftersom. Fönsterrenovering, fogfria golv, avancerad dekorationsmålning och väggputs med naturmaterial (Fibrite) är numera en del av standarderbjudandet – och nya tjänster kommer med stor sannolikhet att tillkomma.

Holmlunds Måleri känner trakten väl. Det familjeägda företaget har en stark lokal förankring som bygger på fyra decenniers utveckling tillsammans med företag, offentlig verksamhet och privatpersoner i Skellefteå med omnejd.
Måleri är vanligtvis en säsongsbetonad verksamhet. Men på Holmlunds har man lyckats skapa en bredd som genererar förutsättningar för en fulltecknad orderbok året om. Det ger i sin tur en mycket stabil företagskultur där de anställda känner sig trygga och uppskattade.
– Vår verksamhet bygger på business-to-business, men vi har även kapacitet för att ta oss an uppdrag från privatpersoner. Det mesta vi gör är dock knutet till kommunen, fastighetsbolag och företag som vi har byggt upp långa relationer med. Vi kan därför säga att vi är en naturlig del av Skellefteås utveckling, eftersom vi funnits här så pass länge och vi känner den lokala marknaden väldigt väl, säger vd Tommy Nygren, majoritetsägare sedan många år tillbaka.

Allt från fönster till måleri
Tommy Nygren har sett det mesta inom måleribranschen. Han blev delägare i Holmlunds under slutet av 1980-talet, ungefär samtidigt som företaget började bredda sin verksamhet mot nya affärsområden för att komplettera måleriet.
Det började med fönsterrenovering som sedermera utvecklades till en stark nisch i samarbete med Fönsterspecialisten Norrland (FSN), som dessutom efter många års samverkan förvärvades och blev ett systerföretag till Holmlunds.
– FSN utvecklades från fönsterrenovering till en heltäckande leverantör av fönster i alla tänkbara utföranden. Vi, det vill säga Holmlunds Måleri, blev deras underleverantörer inom fönsterrenovering. När FSN förvärvades samordnades verksamheten här i Skellefteå vilket betyder att vi idag har ett mycket starkt helhetserbjudande som täcker in allt inom fönster till måleri inklusive dekorationsmålning, samt även interiörputsen Fibrite och fogfria golv, berättar Tommy.

Tryggat försprång på marknaden
Både FSN och Holmlunds har vuxit kraftigt under de senaste åren. Tommy menar att framgångarna till stor del varit möjliga tack vare det strategiska beslutet att bredda verksamheten. Holmlunds sticker numera ut genom att erbjuda unika tjänster som bland annat dekorationsmålning med airbrushteknik samt marmorering och ådring som passar mycket bra i kulturmiljöer.
– Eftersom vi lyckades utveckla ett antal nischer som vi dessutom var först i regionen med så fick vi snabbt ett visst försprång. Det har vi fortfarande eftersom vi satsat på ständig förnyelse under alla år inom de områden vi har. En annan tanke med det var att vi skulle bli lite som en vägvisare för andra, och här tycker jag personligen att vi lyckats mycket bra. Vi har exempelvis anställt hemvändare, vilket konkret bidrar till Skellefteås tillväxtmål för 2030, menar Tommy.

Positivt på alla fronter
Fler nyanställningar är på gång inom alla affärsområden. För att trygga en långsiktig kompetensförsörjning bedriver Holmlunds även samarbete med vuxenutbildningen i regionen och flera av de anställda har kommit in den vägen.
Tommy Nygren understryker slutligen att kommunens tillväxtmål öppnar nya möjligheter för alla som bor och verkar i Skellefteå.
– Om man ska lyckas nå målet om 80 000 invånare till 2030 så behöver man bygga fler bostäder och här ser vi en direkt koppling till vår egen verksamhet eftersom vi får ett större kundunderlag. Det är oerhört positivt på alla fronter, säger Tommy.