Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Anrik VVS-installatör förstahandsvalet i stora projekt

Gamla gedigna verksamheter som drivs i över 100 år och som förblir familjeföretag över tid hör inte längre till vanligheterna. Oscar Hanson VVS går gärna mot strömmen, vågar vara både traditionsbundna och nytänkande, men då är företaget också förstahandsvalet för många större beställare och projekt i Halland.

Dagens Oscar Hanson VVS har passerat sitt 100-årsjubilieum och drivs idag av fjärde generationen med grundaren Oscar Hansons barnbarns son som vd. Att nuvarande vd dessutom har samma namn som gammelfarfar ger lite extra tyngd till familjeföretaget, kan man tycka. Men själv gör han ingen stor sak av det. Fokuserar mest på att göra kunderna nöjda och se till så att vardagen flyter på i de många projekt som företaget är involverat i idag.

Från köpcenter till bostäder
I Halmstad pågår flera stora entreprenader där Oscar Hanson VVS har helhetsansvar för dimensionering och installation av ventilations- och värmesystemen. Inför Hallarnas om- och tillbyggnation har Oscar Hanson VVS säkerställt en god ventilation som är dimensionerad för det nya köpcentrets storlek och för mängden människor som vistas där dagligen.
För Halmstad kommun har ett liknande projekt påbörjats i Kattegattsgymnasiet, som blir en helt ny gymnasieskola med ljusa, luftiga lärmiljöer och naturligtvis även god ventilation som borgar för en sund innemiljö för lärare och elever.
I ytterligare ett projekt ansvarar Oscar Hanson VVS för samtliga VVS-installationer i det nya hotellet som uppförs intill regionbussterminalen vid kvarteret Kilot i centrala Halmstad. Hotellet byggs i ett partnerprojekt mellan Serneke och Magnolia, och kommer att omfatta 245 rum, konferensavdelning, relax, lounge och takterrass. Det blir en hel del installationer med andra ord.
Slutligen så har Oscar Hanson VVS nyligen ingått ett avtal för att leverera all VVS för det nya allmännyttiga bostadsprojektet i Lundgrens trädgårdar, där det tidigare fanns ett gjuteri och där mycket av Halmstads industriella reform började. Området är av kulturhistoriskt intresse och kommer nu att bebyggas med minst 450 bostäder, varav över 240 blir kommunala hyresrätter. Delprojektet som drivs av Halmstads Fastighets AB är det som Oscar Hanson börjat med.

Helheten är styrkan
Oscar Hanson VVS är ofta förstahandsvalet för stora, komplexa installationer i handelsområden, offentliga rum, skolor och bostadsområden. Det är mycket tack vare tidigare referenser från framgångsrika projekt som företaget anlitas gång på gång – beställaren vet att det som efterfrågas kommer att levereras i rätt utförande och i rätt tid.
– Vi kan även vid behov rita och dimensionera hela anläggningar själva, och med den kunskapen kan vi lösa mycket komplexa projekt. Eftersom vi har en egen serviceavdelning så kan vi även efter installationen vara med och driftsätta och finjustera tills det blir helt perfekt, berättar Oscar Hanson.
Det är helheten som är styrkan för Oscar Hanson VVS. Det är värden som står mycket högre i kurs än ett par sparade kronor i första ledet, även om företagets lösningar ändå utvecklas för att vara de mest kostnadseffektiva över tid.