Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Anrikt transportföretag med det svenska lantbrukets bästa för ögonen

Effektiva bulk- och flaktransporter samt tredjepartslogistiklösningar med fokus på lantbruksprodukter och förädlade biobränslen tillhör vardagen för Älmestads Kvarn & Transport AB, Äktab. Företaget har varit en strategiskt viktig partner för det svenska lantbruket i 35 år, och satsar nu som expansivt och heltäckande logistikföretag på minst lika många år till.

Genom att erbjuda effektiva och heltäckande transport- och logistiktjänster bidrar Äktab till ökad lönsamhet för Sveriges lantbrukare. Den första kunden var Lantmännen, som liksom många andra än idag förlitar sig på en gedigen rikstäckande service från Ulricehamnsföretaget Äktab.
Den största kundgruppen utgörs fortfarande av lant- och skogsbrukare, men Äktab kör även på uppdrag av alla typer av kunder och anläggningar som använder biobränsle i sin verksamhet. Hela tillverkningsindustrin är en potentiell kundgrupp, och Äktab söker ständigt rationalisera sitt tjänsteutbud genom att skapa synergier mellan industri- och lantbrukstransporter.
– Lantbrukarnas villkor påverkar även vår verksamhet, och vi måste ständigt förnya oss och erbjuda rationaliserade tjänster för att stötta och underlätta tillväxt bland våra kunder. Eftersom våra transporter täcker hela Sverige når vi även mindre orter på ett för våra kunder kostnadseffektivt sätt, på så vis kan vi vara en partner även för de mindre aktörerna, förklarar Äktabs vd och grundare Ronny Bengtsson.

Växer med 3PL och lager
Ronny hade länge drömt om att få bli lastbilschaufför när han grundade företaget redan som 22-åring år 1980. Under de första åren drevs företaget som enmansbolag men under 1990-talet togs ett stort kliv i samband med att Ronny anställde ett par chaufförer. Det banbrytande uppsvinget kom dock 2011, då Äktab tecknade ett par avtal som tillsammans genererade en ökning i omsättningen med ungefär 300 procent.
Idag sysselsätter Äktab drygt ett 30-tal personer i verksamheten samt via avtal med ett 40-tal åkerier ytterligare ett 100-tal chaufförer. I samband med de nya avtalen från 2011 beslutade sig Ronny även för att bygga en ny lagerterminal på Svarvargatan i Vist industriområde i utkanten av Ulricehamn. I de 2000 kvadratmeter stora lokalerna ryms förutom lager även kontor och en egen verkstad. Nu finns dessutom planer på att bygga ut med ytterligare 1500 kvadratmeter.
– Ulricehamn ligger geografiskt mycket fördelaktigt mellan två starka logistiknav, Göteborg och Jönköping. Vi har fantastiska möjligheter att vidareutvecklas här och personligen ser jag mycket ljust på framtiden nu när vi utvecklar våra tjänster ytterligare mot tredjepartslogistik och lager.

Tror på sunda värden och bra arbetsvillkor
För Ronny Bengtsson och Äktab är det oerhört viktigt att få vara med och påverka den svenska åkeribranschen. Företaget satsade på hållbarhetsfrågor väldigt tidigt, redan 2002 blev verksamheten miljöcertifierad enligt ISO 14001, och i dagsläget pågår arbete för att även klara en kvalitetscertifiering mot ISO 9001. Utöver det har Äktab certifierats både för arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
– Att arbeta med sunda värden och schyssta arbetsvillkor är en självklarhet för oss. Vi samarbetar bara med åkerier som delar vår ambition på den fronten. Att arbeta med ungdomar är också en del i vårt hållbarhetsarbete för framtiden, här samarbetar vi bland annat med en gymnasieskola i Borås gällande praktikplatser för deras elever, berättar Ronny.
Äktab fraktar i dagsläget ungefär 1,5 miljoner ton per år, bestående av bland annat förnödenheter till jordbruk, biobränsle samt övriga industritransporter. Det stora flödet kommer även att utökas med nya kundgrupper och nya avtal som i sin tur medför ytterligare synergieffekter.