Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Antalet passagerare ökar för Göteborg City Airport

Göteborg City Airport anlades 1940 som en militär flygplats under namnet Säve flygplats. År 2000 bytte flygplatsen namn till Göteborg City Airport.
– Vi har idag 22 destinationer i 13 olika länder och det är unikt att vi kan erbjuda så många, säger flygplatsens VD Annika Nyberg.

Göteborg City Airport ägs till 40 procent av Swedavia AB, 40 procent av Volvo AB och 20 procent av Göteborgs stad.
Med sitt läge endast 15 kilometer från Göteborgs centrum och flygbussarna har Göteborg City Airport en mycket bra tillgänglighet.
Antalet passagerare ökar ständigt för flygplatsen. Från år 2000 fram tills idag har antalet passagerare ökat från knappt 10 000 till cirka 770 000.
– Fram till september i år har passagerarantalet ökat med drygt sju procent jämfört med samma period förra året, berättar Annika Nyberg.
Miljöarbetet på Göteborg City Airport är ständigt pågående. Just nu söker man en ny miljöprövning i syfte att möta framtidens expansion.
– Dagens flygplan har betydligt lägre utsläpp än de flygplan som flög när vi fick vårt nuvarande miljötillstånd. Dagens flygplan har också lägre bullernivå. Vi vill med andra ord ha ett miljötillstånd, som är anpassat för dagens och även morgondagens moderna flygplan, säger Annika Nyberg.

Reguljärt lågprisflyg
Göteborg City Airport erbjuder reguljärt lågprisflyg till många populära destinationer i Europa. Som enda flygplats på västkusten erbjuds direktflyg till Visby året runt. Det förekommer även affärsflyg och en rad samhällsnyttiga verksamheter, till exempel ambulansflyg, kustbevakning, polisflyg samt utbildning till privat- och trafikflygcertifikat.
På flygplatsen finns också ett antal servicefunktioner som till exempel bankomat, restauranger, kiosker och gott om parkeringsplatser.

Nära – ett nyckelord
Nära är ett nyckelord i verksamheten. Det är till exempel nära till incheckningen, säkerhetskontrollen, parkeringen och all övrig service. Personalen på flygplatsen finns alltid tillgänglig för att svara på frågor från resenärerna.
– På vår önskelista står att få hit fler flygbolag, vilket med automatik kommer att generera fler destinationer.
Annika Nyberg har arbetat i flygbranschen sedan 2005 och tillträdde posten som VD på Göteborg City Airport den 1 december 2011. Hon var tidigare flygplatschef på Visby Airport och har varit ansvarig för flygplatsens utveckling på en rad områden.
Inom hela flygplatsområdet arbetar cirka 300 personer och cirka 90 är årsarbetare hos Göteborg City Airport.