Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Användarvänlighet, stabilitet och kontinuitet för framtiden

Digitaliseringen tar med oss in i en framtid där den trådlösa upplevelsen står i centrum och där vi förlitar oss allt mer på digitala tjänster som förenklar vardagen. Världens mobiloperatörer vänder sig till Skellefteåföretaget InfoVista, som anses vara bäst i världen på att mäta trådlös kvalitet, för att få hjälp i utvecklingen av framtidens mobila tjänster där fokus ligger på användarvänlighet, stabilitet och kontinuitet.

InfoVista introducerade den så kallade TEMS-tekniken på världsmarknaden. Den utvecklades i Skellefteå för över 25 år sedan, och bygger på behovet av att mäta användarupplevelser i trådlösa nätverk. Med hjälp av TEMS, som förenklat uttryckt är en teknik för att testa trådlös kommunikation och upplevelsen av den, kan mobiloperatörer utveckla framtidens digitala tjänster precis så som vi vill ha dem.

Från täckning till användarupplevelser
De verktyg som InfoVista tillhandahåller måste ständigt förfinas. Verktygen ska nämligen klara att testa nya mobila tjänster och system flera år innan de introduceras på marknaden. Då gäller det verkligen att ligga steget före. Bland InfoVistas kunder finns nästan samtliga av världens mobiloperatörer, och som enda företag inom sin nisch har InfoVista officiella samarbeten med flertalet kända tillverkare av mobiltelefoner.
– För tio år sedan pratade man om täckningsgrad. Idag är det en självklarhet att täckningen ska vara 100 procent, och dagens diskussion kretsar istället kring nya begrepp som Quality of Experience, det vill säga användarupplevelser och kvalitet. Vår teknik hjälper mobiloperatörerna i sin utveckling av system som kan garantera en bra användarupplevelse, förklarar Adrian Jakobsson, vd på InfoVista.

Stöttar i generationsskiftet
Mobiloperatörerna måste alltid ligga steget före för att bibehålla konkurrenskraft, och kanske verkar de i världens mest konkurrensutsatta bransch. De är beroende av samarbetspartners som kan se in i framtiden och förse dem med metoder och verktyg att säkerställa bästa funktionalitet i sina nät. Det kan InfoVista.
I den stundande utvecklingen talas det mycket om ett generationsskifte och det handlar om en uppgradering från 4G till 5G. InfoVista hjälper mobiloperatörerna att säkerställa att systemen fungerar som de ska under hela uppgraderingsprocessen, som sammantaget tar flera år att genomföra.
– Operatörerna ska kunna leverera en högkvalitativ användarupplevelse som är att förvänta sig av den nya generationens mobila nät. Det handlar om att säkerställa användarvänlighet, stabilitet och kontinuitet i system som hela tiden förändras och där användarna blir allt mer fokuserade på konstant tillgänglighet och bästa upplevelse, säger Adrian Jakobsson.
Framtidens tjänster kommer med stor säkerhet att vara ännu mer kundstyrda och anpassade efter individuella behov. Det sporrar i sin tur utvecklingen av Sakernas Internet (IoT). Uppskattningsvis kommer det att finnas cirka 28 miljarder uppkopplade saker, det vill säga allt från telefoner och surfplattor till larm- och passersystem, till år 2021. Den utvecklingen stöttar InfoVista också genom att ständigt förfina testsystem för att mäta användarupplevelsen.