Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

APR Automation skapar arbetstillfällen

Genomgående högre lönsamhet och större produktionsvolymer kan tryggas med hjälp av rätt automationslösning. När automationsgraden ökar kan det också bli fråga om fler arbetstillfällen – inte färre, som många kanske tror. Hur hänger det ihop? Anders Larsson, vd på APR Automation, förklarar sambandet.

Ökad produktion kräver över lag en utökad arbetsstyrka, menar Anders Larsson. Även om det finns nya tekniska lösningar på plats som ger en högre automationsgrad så måste det också finnas kompetens för att maximera nyttan av investeringarna.
– Det är en intressant koppling vi gör, och jag vill hävda att ju mer man satsar på automation – desto större tillväxt kan man räkna med. När verksamheten expanderar så kommer det också att behövas mer kompetens, fler arbetstillfällen är alltså att räkna med om man lyckas genomföra investeringar i rätt automationslösningar.
APR Automation är med andra ord en viktig samarbetspartner som inte bara hjälper till att trygga lönsamhet, utan som även bidrar till en positiv utveckling med social hållbarhet i fokus då fler arbetstillfällen betyder ökad sysselsättning i samhället.

Ökar effektiviteten
APR Automation konstruerar, tillverkar, monterar och driftssätter allt från lite enklare till mycket komplexa automationslösningar. Kina, Polen, Portugal och Mexiko – företaget följer kunderna ut i världen och kan garantera en förhöjd effektivitet även i mycket välinvesterade anläggningar.
– Allt fler industrier och branscher söker en högre automationsgrad. Möbelindustrin, verkstadsindustrin, gjuterinäringen och fordonsbranschen är bara några exempel på näringar som vi verkar inom. Våra kunder finns inom de flesta tillverkande branscher och eftersom vi har en egen utvecklingsavdelning i huset så kan vi snabbt anpassa oss efter nya behov, förklarar Anders Larsson.
APR Automation tar ett helhetsansvar från utveckling till nyckelfärdig och igångsatt anläggning. Kunderna kan räkna med en stor trygghet i att APR Automation levererar med styrkan hos de riktigt stora aktörerna men samtidigt har det lilla företagets fördelar som korta beslutsvägar och stor flexibilitet.

Driver utvecklingen
All utveckling sker in-house hos APR Automation, inga jobb outsourcas. Tack vare Arvikas industriarv finns det enligt Anders Larsson mycket kompetens i regionen och det gynnar också APR Automations utveckling.
– Vi håller en hög tekniknivå och ett högt kunskapsinnehåll som lockar medarbetare som värdesätter det. Att få vara med och driva den tekniska utvecklingen och samtidigt ha en positiv inverkan på arbetsmarknaden är oerhört viktigt för oss.
Anders Larsson ser ljust på framtiden då man märker en större investeringsvilja inom industrin. Han menar att en högre produktivitet har blivit en överlevnadsfaktor under hotet från lågkostandsländerna, och vi är nu på väg mot ”Industri 4.0” – en industri som är långt automatiserad och digitaliserad.
– Jordens befolkning ökar och med det även konsumtionen. För att hinna producera allt måste industrin bli mer effektiv – här spelar APR Automation en nyckelroll.