Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Är ditt företag redo för förändringar?

Dagens företag och organisationer måste vara mer flexibla och beredda på förändringar än tidigare generationers. I digitaliseringens era snurrar världen snabbare, affärer knyts oftare över geografiska gränser och marknaden är global. Att planera för och genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete, oavsett vilken förändring det rör sig om, kan vara svårt för enskilda aktörer.

Change Management, eller förändringsledning, låter inte helt enkelt för gemene man. Och det är det inte heller. Därför finns associ8, ett företag i Linköping som fokuserar på att hjälpa andra företag genom förändringar.
Erbjudandet inom associ8 är egentligen lite bredare, men mycket kretsar ändå kring att förhålla sig till och komma igenom någon form av förändring med skinnet i behåll. All verksamhetsutveckling är ju också en form av förändring, och då till det bättre. Med associ8 som partner kan man säkerställa att arbetet utförs i rätt ordning och med rätt resurser så att resultatet också blir som väntat. Eller allra helst bättre än väntat.

Ingen färdig mall
Det finns ingen färdig mall för hur ett lyckat förändringsarbete ska ledas. Alla verksamheter är olika och därför är lösningarna också skiftande. Det som förenar alla tjänster inom associ8 är ändå fokus på att göra rätt saker i rätt tid, att vara tydliga och att hålla det man lovar.
En klar styrka hos associ8 är att det sammansvetsade teamet av seniorkonsulter tillsammans har mycket lång erfarenhet av Change Management, förändringsarbete, förbättringar och verksamhetsutveckling. Faktiskt till en sådan grad att man kan identifiera problemställningen innan kunden själv riktigt är medveten om vad som behöver förändras.
– Vi medverkar genom hela kedjan, det vill säga från problemställning och identifiering av förändringsarbetets karaktär till genomförande i projektledningsroll och därefter även drivande i utvärdering av resultatet, förklarar Eva Martins, managementkonsult på associ8.
– Vi bygger vår verksamhet på kompetens och lång erfarenhet som kan påverka och stärka företag inom alla branscher. Det är vår långsiktighet och vårt erbjudande i det vi levererar som gör skillnad, där vi fokuserar på att stötta våra kunder under en längre period. Vårt uppdrag tar inte slut efter en insats, vi ser till att följa upp och utvärdera det vi levererat över tid och då kan vi också ständigt förbättra oss själva och vår leverans, fortsätter Eva.

Ofta långa samarbeten
Många företag och tidigare kunder återkommer till associ8 med nya frågeställningar. Det betyder inte att man misslyckats med första insatsen – tvärtom. Att vara med under en längre period innebär att associ8 är med och styr upp förändringsarbete som behövs för att anpassa efter tillväxt, till exempel vid utveckling av fler affärsområden eller när företag växer utanför sitt ursprungliga upptagningsområde.
– Vi hjälper till med analys och inventering av den aktuella situationen på företaget. Det finns alltid något som kan förbättras och därför lönar det sig alltid att satsa på verksamhetsutvecklande tjänster och stöd i förändring. Vi erbjuder både konkreta lösningar för att genomföra förändringar, och vi efterlämnar också en hel del kunskap som kan användas inför nästa omgång, det vill säga nästa gång det blir någon förändring, säger Mats Areblad, vd på associ8.
Om man inte kan förändras eller vara flexibel så är det stor risk att man konkurreras ut av andra som kan det. Därför måste alla företag någon gång arbeta med förändring, och associ8 finns där som ett stöd när det är dags.