Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Aranäs förtätar Kungsbacka

Aranäs Fastigheter är med och förtätar Kungsbacka, en stad där de flesta bor utanför stadskärnan.

Kungsbacka kommun har vuxit med i snitt tusen personer per år de senaste trettio åren. Med sina 80.000 invånare är kommunen Hallands näst största, efter residensstaden Halmstad. Men endast 20.000 bor i Kungsbacka stad.

Det lokala fastighetsbolaget Aranäs Fastigheter har varit med och utvecklat Kungsbacka sedan 1940-talet. Företaget driver flera projekt i centralorten och har en investeringsvolym på fyra miljarder kronor de närmaste tio åren.

Ett av projekten är kvarteret Valand som etablerar ett nytt stråk mellan köpcentret Kungsmässan och Stortorget. Ambitionen är att centrum skall uppfattas som en helhet och inte som i dag, två skilda stadsdelar. Tillsammans med kommunen planerar Aranäs gator, torg och husvolymer.

– Kommunen ska bygga gator och torg och vi ska utveckla kvarterets alla byggnader. För oss är det viktigt att förtäta staden. Därför är Valand ett jätteviktigt projekt för oss. Där finns idag bara parkeringsplatser. När man utvecklar nya delar av staden är det viktigt att de får ett modernt uttryck. Utmaningen ligger i att göra det riktigt bra, säger Jonas Håkansson, vd på Aranäs Fastigheter.

Infrastrukturen börjar byggas i höst och husbyggnationen väntas starta första kvartalet 2016. När det är färdigt om ett par år kommer Valand att ge Kungsbacka ett mer stadslikt centrum. Det blir ett kvarter med blandstad, med lika många hyresrätter som bostadsrätter, samt kontor, restauranger och butiker.

– Vi planerar Kungsbackas finansdistrikt i kvarteret Valand. Den nya stadsdelen kommer att få 10.000 kvm kontor med ett antal banker och företag inom finanssektorn som hyresgäster, 300 bostäder, samt 2.000 kvm butiker. Vi bygger även ett lite fräckare p-hus med plats för 400 bilar, kommenterar Jonas Håkansson.

Stark profil som handelsstad
Kungsbacka har en stark profil som handelsstad med Kungsmässan, Freeport och Innerstaden i spetsen. Nu planerar Aranäs, som äger Kungsmässan, att bygga ut det redan 27.000 kvm stora köpcentret ytterligare. Utbyggnaden omfattar totalt 11.500 kvm och ger ett 20-tal nya butiker. Utbyggnaden sker parallellt med parkeringsdäcket och mot årummet ner mot Borgmästaregatan.

– Det saknas jobb i Kungsbacka, vilket gör att många tvingas pendla ut på dagarna. Handeln är en möjlighet att få fler invånare att arbeta i kommunen, säger Jonas Håkansson, som tror att den planerade utbyggnaden av köpcentret kan ge cirka 300 nya arbetstillfällen.

Även på Kungsgärdet, norr om Kungsmässan, planerar Aranäs att bygga. Ambitionen är att etablera ett kluster för teknikorienterade företag, som nu är utspridda över stan.

– Det blir 20.000 kvm kontor, 500 bostäder och ett äldreboende i området, säger Jonas Håkansson avslutningsvis.

Aranäs Fastigheter har cirka 50 anställda och en omsättning på cirka 320 miljoner. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 4,4 miljarder och motsvarar 230.000 kvm yta. Beståndet omfattar 2.000 lägenheter och 80.000 kvm kommersiella lokaler.