Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Arbetsglädje lönar sig!

Motiverade medarbetare mår bättre. Arbetsglädje uppnås bland annat genom ett tydligt ledarskap, en god arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter. Humankapitalet utgör den viktigaste resursen i de flesta företag, därför är det så viktigt att förvalta det på bästa sätt. Pitehälsan har specialistkunskap inom medicin, psykosocial hälsa, hälsoutveckling samt fysisk arbetsmiljö, organisation och ergonomi. Med all denna kunskap är Pitehälsan en viktig samarbetspartner för företag som vill skapa hållbara resultat.

Dagens yrkesliv ställer höga krav. Människor måste må bra för att kunna prestera och deras hälsa har därmed en direkt bäring på resultatet och verksamhetens förutsättningar att konkurrera på marknaden.
– Svenska företag måste bli bättre på hälsofrågor, konstaterar Thomas Sundqvist, nytillträdd vd på Pitehälsan.

Mer än företagshälsovård
Pitehälsan omfattar mycket mer än företagshälsovård. Under samma paraply finns en rad olika verksamheter samlade såsom livsstilsrådgivning, stresshantering, ledarskapsutveckling och omställningsarbete. Gemensamt för samtliga verksamhetsområden är skarpt fokus på att förbättra människors hälsa, stärka individer och därmed bidra till mer hållbara arbetsplatser.
Thomas Sundqvist har tillbringat hela sitt yrkesliv inom den svenska basindustrin och kommer i det närmaste från en större kemikaliekoncern där han var koncernchef under de senaste tre åren. Han har på så vis en stor förståelse för vad beställarledet behöver och vill ha. Den kunskapen delar han med sig i sin nya roll som vd på Pitehälsan.
– Vi har för avsikt att utveckla verksamheten och ansluta nya kunder. Då gäller det att vi vet vad de verkligen vill ha. Vi arbetar mycket kundnära och satsar på kostnadseffektivitet då vi nu paketerar vårt tjänsteutbud på ett sätt som tilltalar en bred målgrupp, säger Thomas Sundqvist.
Pitehälsan har gedigen kompetens och sysselsätter företagsläkare, företagssköterskor, psykologer och beteendevetare, arbetsmiljöexperter, sjukgymnaster, hälsoutvecklare och organisationskonsulter.

Arbetsglädje föder tillväxt
En framgångsrik, välfungerande organisation behöver målmedvetna och livsglada medarbetare. Ökad arbetsglädje föder tillväxt och skapar långsiktig hållbarhet.
– Humankapitalet utgör det största värdet i vilken organisation som helst, men det måste bli mer synligt. Vi arbetar mycket förebyggande och kan snabbt komma underfund med underliggande problematik som kan orsaka sjukfrånvaro om den inte uppmärksammas. Det sparar naturligtvis enorma summor för företagen, men är även grundläggande för att individen ska må bättre och vara kvar i arbetslivet. Här har vi en tydlig roll och vi arbetar dagligen med att inspirera fler till att tänka som oss, poängterar Thomas Sundqvist.