Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Arena för samverkan

Karlskrona Företags & Hantverksförening, KFH, är en viktig drivkraft såväl för Karlskronas som för hela den sydöstra regionens utveckling. Framtidstro och positiv drivkraft är synonymt med arbetet inom KFH, en förening som grundades redan 1847.

Precis som landets övriga företagarföreningar arbetar KFH för att förbättra förutsättningarna för det regionala näringslivet. KFH företräder över 400 medlemmar – och bland dem finns allt från de allra minsta fåmansbolagen till de största industrierna representerade.
– Det som är vår främsta styrka är bredden. Vi är öppna för både små och stora aktörer, säger föreningens vd Eva-Marie Andersson.
Genom KFH får företagen en unik arena för samverkan, som kan vara svår att kopiera på andra ställen. Föreningen har dessutom ett tätt samarbete med offentliga aktörer som Karlskrona kommun och länsstyrelsen, BTH och Blue Science Park.

Utvecklar företagsklimatet
KFH lyfter näringslivets önskemål – och utmaningar – för att bidra i utvecklingen av ett bättre företagsklimat i Karlskrona och hela den sydöstra regionen. En del av det omfattar att bidra med viktig input till lokala och regionala beslutsfattare gällande allt från utveckling av regelverk till utdelande av tillstånd och för nyetableringar.
– Vi är en fristående och politiskt oberoende förening men vi deltar gärna i debatten gällande samordning av myndigheternas tjänster till förmån för företagen i vår region. Mycket kretsar kring att samordna och samverka så att tillståndsprocesser blir effektivare, det är ett typiskt exempel på en fråga som vi ständigt driver, säger Eva-Marie Andersson.
När företagen i regionen vill expandera så ska det naturligtvis fungera så smidigt som möjligt i de olika tillståndsprocesserna. I dagens tuffa konkurrens har man helt enkelt inte råd att förlora på bristande kommunikation eller fördröjande processer. Då finns det nämligen en risk att företagen tar sin verksamhet någon annanstans.

Delar regionens kärnvärden
Liksom regionen i övrigt arbetar KFH efter kärnvärden som attraktiv livsmiljö, bra kommunikationer och bra utbildning. Alla tre är viktiga för alla typer av företag inom alla branscher. Det finns ett samband mellan förmågan att locka högutbildad arbetskraft och antalet nystartade företag.

Arrangerar näringslivsdagen
Utöver service för medlemsföretagen i form av utbildning, kompetensförsörjning, debatter och nätverksträffar så arrangerar föreningen också, tillsammans med Karlskrona kommun, en årlig näringslivsdag. Årets event för näringslivsdagen med företagsmässa fördelades på två heldagar, 10-11 oktober, på NKT Arena i Karlskrona.