Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Arena för tillväxt i centrala Blekinge

I snart 30 år har företagshotellet Soft Center byggt upp en unik miljö som främjar tillväxt inom såväl hyresgästernas verksamheter som i hela Ronneby. Att det går så bra för företagen som hyr in sig på Soft Center har mycket att göra med den stora flexibilitet och kringservice som erbjuds, menar vd:n Tommy Svensson.

Allt från skolor och utbildningsföretag till teknikutvecklare inom ytbehandling och vattenskärning har hittat hem i Soft Centers lokaler. Bland det stora antalet hyresgäster finns en kategori spjutspetsföretag inom IT, kommunikation och e-learning som blir allt mer framstående. Företagen har etablerat ett gott samarbetsklimat sinsemellan och företagshotellet har således blivit lite som en arena för utveckling och tillväxt – inte minst bidragande till det positiva näringslivsklimatet i Ronneby.
– Vi erbjuder dels en fantastiskt utvecklande miljö och dels en hel del service som gör företagens vardag lättare. I hyran ingår bland annat reception, postservice och fri parkering. Miljön är perfekt för nystartade verksamheter som behöver knyta kontakter eftersom man kliver rätt in i ett samverkansklimat, säger Tommy Svensson.
SoftCenter erbjuder en modern, effektiv kontormiljö som lätt kan anpassas för hyresgästens behov, inte minst ytmässigt om man vill kunna utveckla verksamheten utan att behöva flytta.

Står för mångfald
Soft Center består i dagsläget av åtta byggnader som till viss del är sammanlänkade. Ett stenkast från anläggningen ligger den berömda Brunnsparken, som bland annat utnämnts till Sveriges vackraste park för några år sedan och som befinner sig i ständig utveckling.
– Utemiljön är idag minst lika viktig som innemiljön. Vi har flera skolor och förskolor här på Soft Center och för den typen av verksamheter är det extra viktigt att det finns en stimulerande utemiljö. Vi har nyligen investerat i en ny gård för förskolebarnen och det finns ambitioner att fortsätta på den inslagna vägen.
Tommy Svensson är inte bara stolt över de investeringar som gjorts för att göra anläggningen ännu mer attraktiv. Det finns även mycket som talar för att Soft Center är ett av få företagshotell som verkligen kan stå för epitetet mångfald.
– Vi har en enorm bredd bland företagen som hyr in sig här. Tandläkare, fastighetsingenjörer, arkitekter, utbildningsanordnare, friskolor, kommunala skolor, konstnärer, teknikutvecklare och designers – listan kan göras lång. Över 2000 personer rör sig inom Soft Center dagligen, och bland dem finns en lika bred mångfald som bland företagen.

Mer än lokaler
Soft Center, som etablerades 1987, bidrar med mycket mer än enbart lokaler. Här finns en unik miljö som främjar nätverkande och utveckling. Det kommunikationsmässigt unika läget har attraherat flera nationella och internationella företag och organisationer. Vad de har gemensamt är insikten i värdet av att etablera sig i Ronneby med syfte att på ett effektivt sätt kunna täcka kunder i Blekinge och hela södra delen av Sverige.
Efterfrågan på lokaler ökar märkbart i Ronneby och i skrivande stund pågår diskussioner inom kommunen för att eventuellt utöka Soft Centers bestånd. Om det handlar om nybygge eller uppköp av befintliga fastigheter låter Tommy Svensson vara osagt. Han konstaterar dock att efterfrågan finns – och att Soft Center har för avsikt att driva utvecklingen i Ronneby under minst 30 år till.