Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Årets affärsbank 2013

För tredje året i rad fick Handelsbanken kundernas förtroende då banken valdes till Årets Affärsbank 2013.
Handelsbanken fick ett betyg på 4,8 vid Finansbarometerns marknadsundersökning och det är det högsta betyg som har utdelats till någon bank i den här undersökningen.

Handelsbanken grundades 1871 och har idag drygt 11.000 medarbetare och verksamhet i sammanlagt 24 länder.
På kontoret i Åmål sysselsätts fem medarbetare under ledning av kontorschef Cecilia Blom.
– Anledningen till att vi har utnämnts till Årets Affärsbank är i grund och botten att vi har en långsiktighet i våra relationer med kunderna. Vi är en stabil bank och finns på plats i vått och torrt vare sig det är bra eller dåliga tider, säger hon.
Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner: traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och räntemarknad samt personförsäkring. Handelsbankens organisation är starkt decentraliserad och det lokala bankkontoret har en stark ställning.
– Vår filosofi är att utgå från kundens behov. Vi jobbar efter kyrktornsprincipen och försöker profilera oss på vår marknad, säger Cecilia Blom.
Handelsbankens lokalkontor är självstyrande och de flesta beslut fattas på plats. Detta ger korta beslutsvägar och snabba svar för kunden.

En fullsortimentsbank
– Vi är en fullsortimentsbank och finns över hela världen. Om någon av våra kunder behöver hjälp ute i Europa eller någon annanstans så har vi kontor och samarbetspartners överallt, säger Cecilia Blom och fortsätter:
– Vi är fem personer på vårt kontor och om vi inte besitter en viss kunskap här så är det en styrka att ha en stor organisation i ryggen.
Sammanlagt hade Handelsbanken 774 kontor vid senaste årsskiftet. Banken är stark på den svenska marknaden med 461 kontor och har under de senaste 15 åren byggt ut verksamheten i de övriga nordiska länderna och på senare år även i Storbritannien och Nederländerna.
Företagsfilosofin hos Handelsbanken är att kunden ska vara i centrum – inte enskilda produkter. Dessutom ska lönsamhet alltid prioriteras före volym.

Tidlöst och gränslöst
– Vårt sätt att driva bank på ska vara både tidlöst, gränslöst och lönsamt. Det som Handelsbanken nu i stort tittar på är den nya tekniken så att vi kan möta våra kunder även över Internet, mobilappar och Handelsbanken TV. På en dag har vi mer än 1000 besök, men av dem så är det kanske bara 75 som kommer in på kontoret, resten besöker oss via Internet. Därför är det viktigt att vi i framtiden kan bemöta våra kunder på de forum där de vill möta oss, säger Cecilia Blom.
Cecilia Blom har arbetat inom bankvärlden sedan 1989 och är kontorschef i Åmål sedan 2010.