Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Årets Återvinningskommun 2012

Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun.
Företaget producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet. Företaget ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom kommunen.
Invånarna i Örnsköldsvik är måna om sin miljö och duktiga på återvinning – utnämningen till Årets Återvinningskommun 2012 är ett kvitto på detta.

Verksamheten inom Miva bedrevs tidigare i förvaltningsform inom Örnsköldsviks kommun, men omvandlades till ett aktiebolag 2009.
Företaget har två ben att stå på; dels avfall och återvinning och dels vatten och avlopp.
– Vi sköter insamling av alla hushållssopor i kommunen och har dessutom en fast återvinningscentral och två mobila centraler som cirkulerar runt i kommunen, där hushållen kan lämna sitt grovavfall. Inom vatten och avlopp har vi hand om 102 mil vattenledningar och 65 mil avloppsledningar och därtill nästan 240 anläggningar, berättar Lars Westberg, kommunikationsansvarig på Miva.
Eftersom Örnsköldsviks kommun har en geografi som är ganska kuperad med höga berg och djupa dalar behövs många anläggningar för att dricksvattnet ska levereras till kunderna och för att avloppsvattnet ska komma till reningsverken.

Stor yrkesstolthet
Miva har cirka 21.000 kunder och drygt 100 anställda.
– Vi har, precis som landet i övrigt, ett ålderstiget ledningsnät, vilket innebär många läckor. Men vi har otroligt skickliga anläggningskillar med en stor yrkesstolthet. För dem är det en självklarhet att kunderna så fort som möjligt ska ha vatten i kranarna även om förutsättningarna många gånger är tuffa, säger Lars Westberg.
Visionen hos Miva är att vara ett föredöme med kunden och hållbar utveckling i fokus. Företaget strävar att nå sin vision genom att arbeta med följande ledstjärnor:

• Hållbar utveckling
• Nöjda kunder
• Rationellt och kostnadseffektivt arbetssätt
• Stolta och engagerade medarbetare

I den senaste undersökningen om kundnöjdhet var 90 procent av kunderna nöjda med Mivas tjänster.
– Det är en siffra som vi är väldigt nöjda med, men det finns mer vi kan och vill utveckla och förbättra, säger Lars Westberg.

Årets Återvinningskommun
Öviksborna är måna om miljön och duktiga på återvinning. Utnämningen som Årets Återvinningskommun 2012 är ett kvitto på detta. En genomsnittlig svensk lämnar in 72 kilo till återvinning varje år medan Öviksborna lämnar in 91 kilo.
– Lokalt blev även vår återvinningscentral och dess personal utsedd till Årets Öviksstjärna. Priset fick vi bland annat för att trevlig personal, bra öppettider och tydlig information gör det enkelt att lämna in avfall för återvinning, säger Lars Westerberg.
Årets Öviksstjärna är ett pris som Företagarna och Örnsköldsviks industrigrupp delar ut varje år.

Information och kundservice
Sedan Miva blev ett bolag 2009 har företaget arbetat aktivt med att regelbundet informera kunderna om sin verksamhet. Och en kundservice där kunder kan få svar på alla sina frågor har varit en självklarhet.
– I vår har vi testat att medverka på några av de trivseldagar som arrangeras runt om i kommunen, där vi informerat om vår verksamhet och svarat på frågor. Det har varit mycket uppskattat.
Nu håller Miva på att sluttäcka sin gamla soptipp på ett miljöriktigt och långsiktigt sätt. Projektet att täcka de 18 hektaren kommer att ta tolv år och det kommer att krävas 250.000 kubikmeter material innan allt är klart.
– 2014 ska vi börja med separat matavfallsinsamling, vilket innebär att hushållen sorterar ut sitt avfall hemma och lägger i särskilda kärl. Nu tittar vi på hur vi ska genomföra projektet både praktiskt och administrativt. Satsningen kommer att bli bra både för miljön och kundernas plånböcker, säger Lars Westberg.