Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Årets Mjölkbonde känner stark tilltro till Handelsbanken

På Handelsbanken fattas alla beslut lokalt av kundrådgivare och specialister som lever och verkar nära kunderna. Det tycker lantbrukare Björn Cedergren, som blev Årets Mjölkbonde 2014, är bra. Som kund i banken förväntar sig Björn ett personligt engagemang kring de frågor som är bland de viktigaste för företagets utveckling.

Björn Cedergren driver sedan 1985 Christinelunds Gård i Vassmolösa tillsammans med hustrun Agneta. Mjölkproduktionen är kärnan i verksamheten, men gården har även expanderat med köttproduktion, växtodling och skogsbruk. När paret köpte gården fanns drygt 100 mjölkkor, idag är det närmare 500.

Stor delaktighet från banken
Med ett expanderande lantbruk och ytterligare en utmaning i ett stundande generationsskifte har Björn behov av stöd från banken i många olika frågor. Man kan nästan säga att Handelsbanken finns med i bakgrunden hela tiden, under alla viktiga nysatsningar och planer avseende nya affärsspår.
– När Björn till exempel undersöker möjligheter för att utöka gårdens produktion, eller när nästa generation vill expandera med nya affärsgrenar med hjälp av kapital från gården – då är vi på Handelsbanken delaktiga och bidrar med goda råd, säger Ola Tyrberg, kontorschef på Handelsbanken i Kalmar, där Björn Cedergren är kund.
– Jag tycker att samarbetet med Handelsbanken överträffar alla förväntningar. Jag kan alltid komma i kontakt med banken och med Maria Malmberg, som är min personliga kundrådgivare. Att jag får utrymme för att bolla nya idéer är oerhört viktigt för mig och för vårt företag som expansivt lantbruk, poängterar Björn Cedergren.

Fortsatt expansion
Det är tack vare ett starkt engagemang både i den egna gården samt i Kalmar län som lantbruksregion som Björn Cedergren utnämnts till Årets Mjölkbonde i år. Christinelunds Gård präglas fortfarande av en kontinuerlig expansion där det för stunden är väldigt många viktiga beslut som ska tas, och där Björn tillsammans med sin familj är förväntansfulla över resultatet av planerade investeringar.
– Som exempel så har en av mina döttrar planer på att etablera en ny typ av verksamhet här i anslutning till gården. Jag kan tänka mig att delfinansiera det hela. I samband med en sådan utveckling behöver jag rådfråga banken, och det känns då väldigt bra att jag får respekt och igenkännande när jag kontaktar Handelsbanken, fortsätter Björn Cedergren.

Bidrar till en levande landsbygd
Sonen Aron kommer att ta över efter Björn och Agneta Cedergren. Det blir en stor omställning, arbetet på gården ska samtidigt fortlöpa som vanligt och då gäller det att rätt beslut fattas i rätt tid. Björn Cedergren känner stark tilltro till Handelsbanken som en naturlig partner i en framtida utveckling av familjens livsverk.
Att vara mjölkbonde är stimulerande och utmanande, enligt Björn. Glädjen i arbetet är något som han hoppas kunna sprida till nästa generation, så att de i sin tur kan vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av ett företag som bidrar till att skapa en levande landsbygd. En utveckling som även Handelsbanken värnar och vill vara en central del av.