Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Årets revisionsbyrå för tredje året i rad

EY strävar efter att vara förstahandsvalet för bolag när det gäller revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Ägarledda bolag är en målgrupp som EY Skaraborg kan identifiera sig lite extra med men man vänder sig samtidigt till alla typer av företag. Bland EY:s kunder finns många olika branscher representerade inklusive börsnoterade företag.

Lidköping är sedan länge ett centrum för auktoriserad redovisning inom EY och kompetensen är tillgänglig för hela Skaraborgsregionen genom EY:s båda kontor i Skövde respektive Lidköping. Alla tjänster som erbjuds under EY:s varumärke finns tillgängliga i regionen tack vare samarbete över gränserna och inte minst genom att kontoren har en mycket erfaren skattekonsult på plats i Skövde sedan många år.
– Det kan särskilt nämnas att över hälften av våra medarbetare på redovisningssidan är auktoriserade redovisningskonsulter och vår redovisningsverksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren. Vi vill naturligtvis vara förstahandsvalet bland företagare när de väljer såväl revisor som redovisningskonsult i Skaraborgsregionen, säger Damir Matésa, auktoriserad revisor och kontorschef i Lidköping och Skövde.

Från mindre bolag till börsbolag
Specifikt för EY är att företaget har rätt kompetens för att hjälpa såväl storföretag som tillväxtföretag. Nyckeln till fortsatta framgångar är ett stort engagemang för kunden och att kunna erbjuda hög kvalitet inom inte bara revision, utan även inom redovisnings- och skattetjänster.
– Vi har medvetet fokuserat på att bygga upp en hög kunskapsnivå i Lidköping när det gäller redovisning. Rekryteringsarbetet har varit framgångsrikt och jag tror att en starkt bidragande faktor är att vi kan erbjuda riktigt spännande projekt och kunder att arbeta med. Vi har egentligen inga geografiska gränser inom EY, våra medarbetare får istället möjlighet att arbeta med kunder över hela landet, fortsätter Damir Matésa.
Det finns också goda möjligheter att skaffa sig en internationell karriär inom EY vilket tillsammans med stora investeringar i medarbetarnas utveckling medfört att EY också rankats som branschens mest attraktiva arbetsgivare 2015.

Aktiva inom entreprenörskap
EY förknippas ofta med ägarledda bolag och framgångsrikt företagande. Byråns medarbetare brinner för frågor som rör entreprenörskap och det är tydligt inte minst i en företagarregion som Skaraborg.
– Vi axlar gärna en rådgivande roll med aktivt engagemang i utvecklingen av entreprenörskapet i våra kunders verksamheter. Det är en process som vidareutvecklas dagligen. För att ytterligare uppmärksamma framstående entreprenörer har vi den årliga globala utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year vilken började delas ut 1995 regionalt och nationellt i Sverige. Syftet är att synliggöra entreprenörerna bakom företagen och öka intresset för att starta och driva företag.
Damir Matésa menar att ett aktivt och väl fungerande näringsliv är en av hörnstenarna i samhällets utveckling och där kan EY bidra genom sin långa erfarenhet av företag och företagandets villkor.