Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

AREVA NP Uddcomb servar den svenska kärnkraftsindustrin

AREVA NP Uddcomb AB är en del av den globala AREVA koncernen, en av världens ledande aktörer inom kärnkraftteknologi. AREVA NP Uddcomb AB är verksamma inom två huvudområden, ett riktat mot kärnkraftsindustrin och ett riktat mot övrig industri. Företaget har sin verksamhet i Karlskrona och Helsingborg. Tack vare en ständigt ökande efterfrågan satsar AREVA NP Uddcomb nu på att förstärka den svenska organisationen ytterligare.

Med koncernens erfarenhet och styrka bakom sig har AREVA NP Uddcomb en unik ställning som totalleverantör av komplexa uppdrag med funktionsansvar till både kärnkraftssektorn och övrig industri. AREVA NP Uddcomb har för närvarande stora åtaganden i både Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk där det pågår stora uppgraderingar och moderniseringar.

Kärnkraft – en växande marknad i Sverige
Thomas Lundahl, VD på AREVA NP Uddcomb, berättar att man sett en stadig tillväxt under flera år, det gäller inom både kärnkraft och industri.
– Vi kunde fortsätta anställa även under finanskrisen, eftersom vi tog hem ett flertal stora projekt även då. Vi fortsätter att utöka och söker för närvarande bl.a. beräknings- och svetsingenjörer.
AREVA NP Uddcomb ställer höga krav på kompetens och erfarenhet, för tjänsterna man har ute just nu krävs att den sökande är minst civilingenjör med speciell erfarenhet från kärnkraftindustrin.
Lundahl förklarar också att allmänhetens inställning till kärnkraft har förändrats. För 10 – 15 år sedan pratade man om att fasa ut kärnkraften, idag uppgraderar man istället befintliga verk runtom i landet.
– I Sverige satsar vi på att förlänga befintliga reaktorers livslängd, eller vid behov byta ut dem. Inom koncernen bygger vi även helt nya kärnkraftverk, bl.a. i Finland, där vi nu bygger världens hittills största kärnkraftsreaktor.

Industri – hela världen som arbetsfält
Inom industri har svenska AREVA NP Uddcomb hela världen som arbetsfält och man erbjuder en hel sfär av tjänster. Ofta handlar det om stora on-site projekt som exempelvis uppgradering av pappersbruk, oljeplattformar eller specialistarbeten inom petrokemisk industri. Vi har genomfört en rad intressanta projekt på avlägsna platser runtom i världen som t.ex. Nya Zeeland, Sydafrika, Brasilien, Canada etc.
– Vi tillverkar även mekanisk utrustning för tillverkningsindustrin och har bl.a. levererat ett stort antal masugnar i Sverige, projekt som ställer oerhört stora krav på allt från teknisk kompetens till logistiskt kunnande, berättar Lundahl. Vi har ingen serietillverkning av produkter, vi tar istället fram och levererar precis det som kunden behöver, och vi sköter allt från design och tillverkning till montering och driftsättning ute hos slutkund. Våra anställda har varit över hela världen och vi utökar vår närvaro i allt fler länder.

Framtiden – rekryteringsbehovet ökar
AREVA NP Uddcomb fortsätter att expandera och marknaden ökar hela tiden. Därmed stiger också rekryteringsbehovet och man söker ständigt efter kompetent arbetskraft.
– Vi säljer tjänster som baseras på ren kompetens och erfarenhet. Vi arbetar nu med att stärka organisationen, och för att kunna bli ännu mer konkurrenskraftiga behöver vi bli fler inom vissa kompetensområden, konstaterar Thomas Lundahl som avslutning.