Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Årjängs kommun och näringslivet gör gemensam satsning på utvecklande ledarskap

Offentlig och privat verksamhet har många likheter och olikheter. Grundläggande för båda är behovet av ett bra ledarskap. Detta är utgångspunkten när Årjängs kommun, näringslivet i kommunen och Karlstad universitet gemensamt tar fram en nytänkande ledarskapsutbildning med fokus på det utvecklande ledarskapet enligt Lean filosofin.

Politiskt beslutat mål
– I Årjängs kommun är politikerna, tjänstemännen och näringslivet överens om att våra utmaningar kring rekrytering och kompetensbrist behöver mötas med ett utvecklande ledarskap och nöjda medarbetare, säger kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S).

Tydligt och öppet ledarskap
Ett av de viktigaste och även svåraste uppdragen vi har är att få alla i en stor organisation att gå
åt samma håll. För att uppnå detta krävs ett tydligt ledarskap där medarbetarna känner sig delaktiga genom att man har en öppen dialog kring olika frågor säger Birgitta Evensson, kommunchef. Vi började därför fundera kring hur vi skulle kunna stärka våra ledare att känna sig trygga i sina roller. Vilka verktyg och resurser som behövs för att verkligen ha möjlighet att utveckla ett modernt ledarskap i teori och praktik säger Kerstin Krogh, personalchef.

Ledarskapsutbildning i tre delar

En bra bas
En basutbildning som samtliga ledare inom Årjängs kommun får ta del av. Utbildningen innehåller de självklara ämnena arbetsrätt och arbetsmiljö men även kommunikation, mötesteknik och värdegrund. Målet är att alla ledare ska känna trygghet i att ha en gemensam grund att stå på.

Säkra ledare som låter medarbetarna växa
Ledarskap idag handlar om att sätta stor tilltro till varje medarbetares förmåga att ta egna beslut och bidra till att utveckla verksamheten mot mål och vision.
Tillsammans med näringslivet i kommunen och Karlstads universitet arbetar Årjängs kommun med att ta fram en 5 hp kurs som har fokus på modernt ledarskap, där medarbetarna är självdrivna och kan ta egna beslut och eget ansvar utifrån förståelse för helheten. Ledarna kommer bland annat att utvecklas inom Lean filosofin och förändringsledning. Det bidrar till ledare som vågar och vill låta medarbetarna växa och som känner sig trygga i hur de kan arbeta med detta och utveckla såväl sig själva som organisationen och medarbetarna.
Utbildningen kommer att pågå under flera år, första året 2018 finns 18 platser att fördela.
Den norska grannkommunen Marker har också visat intresse av ledarskapsutbildningen. – Vi tror att just samarbetet mellan offentlig sektor i två länder och näringslivet ger en spännande dynamik och nya infallsvinklar som deltagarna kan ha nytta av säger Birgitta Evensson.

Mentorskap
Sista steget i utbildningen är att skapa ett mentorsprogram där deltagarna i utbildningen får tillgång till en erfaren mentor. Mentorerna kommer från både offentlig och privat sektor och matchningen sker oberoende av var man arbetar. – Spännande att se hur ledarskapet kan utvecklas med en mentor från en annan sektor än den egna säger Kerstin Krogh.