Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Arkitektritade hus för större målgrupp

Nu finns det möjlighet för fler att skaffa det arkitektritade drömhuset utan att det kostar avsevärt mer än ett vanligt kataloghus. Hur är det möjligt? Den nytänkande hustillverkaren Intressanta hus har valt att gå sin egen väg med ett lite annorlunda koncept – husen ritas enligt kunds önskemål och produceras med volymtillverkarens effektivitet.

De flesta nya hus är beställda från standardiserade kataloger hos någon av marknadens stora hustillverkare. Genom att dra nytta av ett fåtal modeller och storskalig produktion kan tillverkarna hålla kostnaderna på en nivå som är acceptabel för en bred målgrupp.
En mindre målgrupp söker ändå andra alternativ och söker gärna upp en arkitekt som ritar drömhuset – men utmaningen kommer i nästa steg då byggprocessen ska upphandlas. Ofta blir det så komplext att byggkostnaderna skenar iväg, och det finns då en risk att drömhuset aldrig byggs. Det är något som man på Intressanta hus vill motverka.

Skapar drömhus
Intressanta Hus prefabricerar sina hus på liknande sätt som traditionella hustillverkare men har en betydligt större flexibilitet som ger möjligheter att tillgodose vad kunderna efterfrågar.
– Vi vill helt enkelt bygga de hus som människor drömmer om. Det handlar om att öppna en marknad för vackra och unika hus för en betydligt större målgrupp, förklarar Göran Hjälmeby, vd på Intressanta hus.
Företaget tar hand om hela processen med ansvar för allt från första strecket på ritning till överlämnade av nyckeln till det komplett uppförda huset. Då man har frångått konventionella metoder i projektering och övriga led i framtagandet av ett arkitektritat hus hålls kostnaderna på en nivå som de flesta kan acceptera.
– Husen vi levererar ska ha mycket känsla utan att omfatta alltför många fördyrande detaljer. Det är ett koncept som vi tror på och som vi kommer att vidareutveckla för att nå en ännu bredare målgrupp, tillägger Göran.

Kan leverera det dubbla
Göran är uppvuxen i en familj som varit verksam inom hustillverkning sedan början av 1960-talet. Bröderna driver sedan drygt 30 år tillbaka husföre i Florida. Göran fortsätter att fokusera på utvecklingen inom Intressanta hus med siktet ställt på den svenska och i framtiden möjligtvis nordiska marknaden.
– Intressanta hus etablerades 2010 och idag levererar vi ett 30-tal hus per år. Vi har även kommit in bra på projektsidan med kedjehus och radhus med samma princip som villorna. Vår förhoppning är att kunna trappa upp och leverera bortåt det dubbla inom ett par år. I dagsläget fokuserar vi mycket på Mälardalen och Stockholm, men vi har levererat hus över hela Sverige.
I det närmaste undersöker Göran Hjälmeby möjligheter att etablera filialer på andra ställen i Sverige, bland annat Göteborg och Malmö. Det blir ett viktigt steg i företagets expansion för framtiden där det yttersta målet är att öppna möjligheter för fler att få flytta in i sina drömhus.