Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Arlas investeringar gör skillnad

Arlakoncernen har nyligen antagit en grönare strategi med centralt reviderade miljömål. Efter ett antal investeringar som optimerar driften med både minskad energiförbrukning och lägre koldioxidutsläpp utgör mejeriet i Linköping en av Arlas mest miljöanpassade anläggningar.

Med en affärsidé som bygger på hälsofrämjande naturprodukter är det också naturligt för Arla att satsa på åtgärder för minskad miljöpåverkan.
– Arla arbetar mycket aktivt med miljöfrågor på alla nivåer. Enligt nya centrala mål ska vi tillsammans minska koldioxidutsläppen inom hela Arlakoncernen med 25 procent till 2020. Det gäller då inom produktion, förpackningslösningar, transporter – kort sagt alla områden där det är möjligt att åstadkomma förändring, berättar Mette Toft, mejerichef i Linköping.

Sparar 8000 ton koldioxid
I Arlas mejeri i Linköping tillverkas bland annat yoghurt, matlagningsprodukter och laktosfri mjölk. I tätt samarbete med kommunen har Arla till stor del lyckats fasa ut det fossila bränsleberoendet i den egna anläggningen. Tack vare den nya biobränslepannan på Tornbyverket, som förser Arla med ånga motsvarande 30 000 MWh per år, sparas över 8000 ton koldioxid jämfört med tidigare drift.
– Vi är mycket positivt inställda till fortsatt samarbete med kommunen och Tekniska Verken, som genomfört investeringen tillsammans med oss, säger Lars Hammarström, teknisk chef på Arla Foods i Linköping.
Förutom minskade koldioxidutsläpp får Arla en större driftsäkerhet tack vare den nya pannan. Dessutom kommer ytterligare besparingar i samband med ändrade skattekostnader rörande koldioxidutsläpp från och med januari 2015.

Ren optimering
Vid tillverkning av några av Sveriges mest omtyckta mejeriprodukter skapas även restprodukter. Tidigare har de använts för att tillverka foder, men sedan två år tillbaka används restprodukterna istället för framställning av biogas. Det innebär en ren optimering av Arlas anläggning i Linköping som med mindre svinn och färre transporter dessutom gör miljön en tjänst.
Sedan 2011 arbetar man dessutom mer enhetligt med Lean. Enligt Mette Toft kommer nya miljömål för 2014 att uppnås tack vare införandet av Lean i verksamheten i Linköping.
– Vi ska kapa energianvändningen med fem procent under 2014. Det kommer vi att klara. Samtidigt har vi även sparat stora mängder vatten i vår anläggning efter installationen av ett kyltorn för två år sedan, berättar Mette.

Ägs av 12 500 mjölkbönder
Det är många investeringar som gjorts under de senaste åren för att optimera och effektivera produktionen i Linköping. Investeringarna understryker hela Arlakoncernens strävan efter en mer hållbar utveckling med minskad miljöpåverkan.
Samtidigt är Arla en hållbar arbetsgivare som ägs av 12 500 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Luxemburg. De investeringar som görs ska framförallt skapa mervärden genom att göra skillnad och erbjuda ännu större värde för kunder, konsumenter, mjölkbönder och medarbetare.