Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

AroCell redo för lansering av nytt cancertest

De omfattande förändringar som idag kännetecknar de stora läkemedelsbolagen medför både möjligheter och utmaningar för de mindre aktörerna på marknaden. En av de viktigaste aspekterna är att kompetens som redan finns i anslutning till de stora bolagen måste tas tillvara när läget förändras. Det vet man på AroCell, ett mindre bolag inriktat på medicinteknisk utveckling och som inom kort ska lansera ett nytt CE-märkt cancertest.

Sverige är generellt sett mycket bra på innovationer och utveckling inom medicinteknik. Det finns med andra ord mycket kunskap att tillgå och på AroCell har man varit framgångsrik i rekryteringen av medicinsk kompetens. Efter många års utvecklingsarbete och verifiering av ett nytt TK-test för att mäta celldelningsaktivitet, även i solida tumörer, är AroCell nu redo för kommersialisering.
– Sjukvården måste ständigt utvecklas med nya innovationer för att hålla en hög kvalitet och möta patienternas behov. Med vår produkt TK 210 ELISA söker vi förnya och utveckla vården för cancerpatienter. I arbetet med att bygga en kommersiellt orienterad organisation satsar vi nu på att skapa långsiktiga relationer och partnerskap med användare och kliniker, säger Jan Stålemark, nytillträdd vd för Arocell.

Från forskning till marknad
Jan Stålemark har tagit produkter från forskning till marknad många gånger tidigare och är mycket väl medveten om vad den kommersiella marknaden efterfrågar och hur man snabbast möter det. Under sina tidigare uppdrag har han precis som nu på AroCell varit drivande i att implementera nya produkter och/eller metoder som bidrar till en säkrare och mer effektiv sjukvård.
– Vi har redan en Research Use Only-produkt som används i forskningssyfte vid flera kliniker runtom i Europa. Det är en förberedande aktivitet inför vår stora marknadsintroduktion som vi hoppas på redan nu i år. Inför det har vi redan förstärkt vår säljorganisation och vi har även börjat bygga upp ett kontaktnät med distributörer som kan sälja vår produkt, avslöjar Stålemark.
AroCell har varit mycket framgångsrika i att locka både resurser och projekt som driver utvecklingen framåt, och det vill man vidareutveckla nu tillsammans med målmedvetna samarbetspartners.

Tydligt värde med tidig diagnos
Vid okontrollerad celltillväxt läcker proteinet TK ut i blodet och blir på så vis en indikator på att något har börjat gå fel i kroppen. Det är framförallt en nyckelindikator som pekar på cancer, även om det inte alltid är så. Det finns därför ett stort behov av att mäta proteinet för att avgöra om en accelererad celldelning pågår, och i nästa steg kan man avgöra om det rör sig om cancer eller inte.
Dagens TK-tester mäter dock enbart proteinets enzymaktivitet. Risken är då att man missar viktiga fynd, framförallt när det gäller solida tumörer. Med TK 210 mäts själva proteinet och man får därmed information om hur det påverkar celldelningen mycket tidigare än andra TK-tester. För cancerpatienter innebär det att man kan få en korrekt diagnos och prognos betydligt tidigare och det har som allmänt känt en stor inverkan på behandlingsresultaten.
– Om man tar några av de vanligaste cancerformerna bröst- och prostatacancer som exempel så medför TK 210 i många fall en revolutionerande upptäckt. Tidigare har det varit svårt att identifiera vilka patienter som har en aggressiv form av sjukdomen, men med hjälp av vår innovation kan läkarna bestämma vilken behandling som ska sättas in mycket tidigare i processen, förklarar Staffan Eriksson, forskningschef vid AroCell.
Testet kommer även att kunna användas för att övervaka och följa upp patienter vid behandling av flera vanliga tumörsjukdomar. Inom den närmsta tiden fokuserar AroCell på att skapa reproducerbar produktion av testet som man inom kort hoppas på att kunna CE-märka. Då är ett stort steg taget mot den kommersiella lanseringen.