Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Aroseken Mäklarna – lokal förankring betyder lokala beslut

Aroseken Mäklarna värnar om lokal tillväxt och god livskvalitet i Västerås. Som traktens största fastighetsmäklare är företaget en naturlig del av den lokala utvecklingen och utgör det naturliga valet av samarbetspartner vid försäljning, köp och byte av bostad.

Jan Myrberg, Bengt Hollaus och Kenneth Parkegren etablerade Aroseken Mäklarna för knappt tio år sedan. Verksamheten har betydligt äldre anor då stiftelsen Aroseken har funnits i nästan 60 år och erbjudit mäklartjänster sedan 1980-talet. Idag har Aroseken Mäklarna förutom de tre grundarna ytterligare tre delägare och sysselsätter totalt elva mäklare.
– Med en lång och gedigen historia här i Västerås känner vi oss starkt delaktiga i den lokala utvecklingen, konstaterar Bengt Hollaus.

28 procent av villamarknaden
Lokal förankring betyder lokala beslut. Aroseken Mäklarna sköter all egen marknadsföring och kommunikation, vilket betyder att kunderna alltid kan få tag på en lokal kontakt. Många mäklare är kopplade till rikstäckande kedjeföretag, ofta med en central kundserviceavdelning på annan ort. Så arbetar inte Aroseken Mäklarna, som istället satsar på nära relationer med stark lokal förankring.
– Vi har ca 28 procent av villamarknaden här i Västerås, vilket gör oss till den volymmässigt största fastighetsmäklaren här. Vi har ett stort nätverk med lokala och regionala samarbetspartner, genom våra kontakter kan vi även hjälpa våra kunder med testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord, samboavtal, kapitalplaceringar och att deklarera, berättar Hollaus.

Stolta över kompetensen
Västerås har ett gott företagsklimat med goda förutsättningar framförallt för småföretagarverksamhet. Det finns också en gedigen IT-kompetens med många företag etablerade i Västerås Science Park som verkar för ett bättre innovationsklimat och ökat företagande i hela Västmanland. Tillväxten gynnar även Aroseken Mäklarna eftersom det blir en ökad aktivitet och rörlighet i Västerås.
– Vi har utvecklats successivt under åren. Vid etableringen 2005 var vi fem anställda, idag är vi 13 varav elva är mäklare. Vi erbjuder goda möjligheter för duktiga mäklare att göra karriär. Vi är stolta över den kompetens som vi lyckats knyta till oss med en blandning av äldre och yngre förmågor.

Vill utveckla den kommersiella delen
Aroseken Mäklarna arbetar företrädelsevis med bostadsrätter och villor. Dock finns en del kommersiella lokaler, hyreshus och industrilokaler med på referenslistan. Bengt Hollaus berättar att Aroseken Mäklarna kommer att satsa mer på näringsfastigheter från och med 2013.
– Det finns en stor efterfrågan även inom det kommersiella och vi har expertis och erfarenhet. Vi känner Västerås väl, vi vet vilka resurser som finns lokalt. Vi är en oberoende fastighetsmäklare och därför kan vi agera helt efter våra kunders intressen och erbjuda den absolut bästa tänkbara lösningen för varje kund. Vi kan med andra ord koppla rätt kund till rätt produkt, det gäller såväl för privatpersoner som för företagare, avslutar Bengt Hollaus med.