Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Arvika bäst på fiberutbyggnad

Arvika bidrar starkt till att Sverige kan uppfylla målen om att ha bredband i världsklass. Med ett av landets modernaste öppna fibernät erbjuder Arvika Kommunnät avancerade bredbandstjänster med hög kapacitet och tillgänglighet.

Nya attraktiva tjänster utvecklas kontinuerligt för företag och hushåll i Arvika, som redan idag kan få tillgång till en standard fiberuppkoppling med en hastighet på upp till 1000 Mbps. Regeringen vill att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbps till år 2020. Arvika ligger med sitt nya nät i framkant av utvecklingen.

Anpassar lösningar
Arvika Kommunnät kan erbjuda företagare i hela Arvika kommun riktigt bra kommunikationslösningar till attraktiva priser. Henrik Ericsson, som på uppdrag av Arvika Kommunnät AB ansvarar för kommunens fibernät, förklarar att nya lösningar utvecklas och anpassas efter önskemål och behov:
– Ett exempel är företagstjänster såsom företagsnät, som kopplar ihop företagets datorer och IT-system på olika geografiska platser. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att skapa en datasäker och trygg kommunikationslösning med hög kapacitet. Här kan vi göra kundanpassade lösningar som nationella nätägare inte klarar av.
Kunder som har behov av hög överföringskapacitet kan välja kapacitetstjänster såsom svartfiber- eller egen våglängdstjänst. Kunder som väljer kapacitetstjänster från någon av de tjänsterleverantörer som Arvika Kommunnät samarbetar med kan få en standardtjänst med upp till 1000 Mbps.
Telefonilösningar erbjuds också och det finns många mycket bra och moderna lösningar baserade på IP och fiberanslutning, både för privat- och företagskunder.

Erfarenhet och brett utbud
Personalen inom avdelningen Arvika Kommunnät har lång erfarenhet av att bygga fibernät och utveckla tjänster för fiber. Avdelningen ingår i samma organisation som ansvarar för den kommunala infrastrukturen för elnät, fjärrvärme, vägar och gator, vatten och avlopp, samt kraft och renhållning. Detta innebär en effektiv samordning av olika arbeten så att kunderna kan få ännu bättre service, attraktivare erbjudanden och bra priser.
– Arvika Kommunnäts personal var mycket proffsiga i sitt jobb med att ansluta min fastighet. Det gick snabbt och blev precis som jag ville ha det, säger Erica Strucel från Strucel fastigheter som nyligen valt att investera i öppen fiber.
För att säkerställa ett brett och bra utbud av tjänster erbjuder Arvika Kommunnät, ett helt öppet och oberoende nät för alla tjänsteleverantörer avTV, internet, telefoni och andra tjänster. Antalet tjänsteleverantörer, både nationella och lokala växer kontinuerligt. Att nätet är öppet innebär att alla tjänsteleverantörer erbjuds rättvisa och icke diskriminerande villkor, vilket är viktigt, inte minst, för de nya innovativa tjänsteleverantörer som vill nå kunder i Arvika.
Arvika Kommunnät har i skrivande stund 400 anslutna kunder, mest villor men också en hel del företag. Ytterligare 1400 kunder har beställt anslutning i närtid och nätet expanderar nu snabbt såväl i tätorten som på landsbygden. Under 2016 beräknas minst 1200 villor att anslutas till ett av Sveriges modernaste helt öppna fibernät.