Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Arvika Kommun

I Arvika sker det just nu många positiva satsningar och händelser som tillsammans verkar för att vi långsiktigt ska bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Först låt mig berätta lite kort om hur vi jobbar.

Vi är en ”lotsgrupp” som arbetar tätt samman med näringslivsfrågor som består av sju personer från både kommunen, centrumföreningen och Hushållningssällskapet. Utöver ”lotsen” så arbetar vi i en etableringsgrupp där vi regelbundet möjliggör för företag att komma och presentera sin affärsidé och kunna ställa frågor till olika myndighetsutövande avdelningar. En särskilt viktig värdemätare för arbetet med servicenivån är SKL:s mätning Insikt där vi stadigt placerat oss väl framme med hög kundnöjdhet.

Vad händer nu? Vi har den lägsta arbetslösheten sedan innan finanskrisen år 2008. En viktig grund i Arvikas näringsliv är tillverkande företag inom värme- och kylteknik för fastigheter samt som underleverantörer till tunga fordonsindustrin. Internationella företag som exempelvis Volvo CE, Thermia och Swegon har produktionsanläggningar här.

För boende i östra delarna av Sverige kanske det också kan det vara värt att nämna att detaljhandeln i Västra Värmland årligen omsätter mångmiljardbelopp med hjälp av vår största exportmarknad – Norge. Vi är på många sätt beroende av våra syskon och bröder i väster.

Nya lägenheter har färdigställts och fler är på gång. En byggnation med översvämningsskydd pågår och möjliggör att ett hamnområde kan exploateras med boende, nöjen och näringsverksamhet. Särskilt fokus sker på utveckling av stadskärnan som vi är stolta över. Nästa år gästar O-Ringen Arvika – många spännande saker stundar!

Välkommen till oss som besökare eller med dina frågor!
Näringslivsutvecklare
Jonas Andersson