Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Askersunds stora kultursatsning gynnar alla

Sveriges vackraste kulturhus finns i Askersund, i alla fall enligt kända kulturpersonligheter, politiker och inte minst allmänheten. Genom en av traktens största investeringar någonsin markerar Askersunds kommun med samarbetspartners att konst, kultur och möten är viktiga prioriteringar för hela regionens utveckling.

Så fort man sätter foten innanför dörrarna på nybyggda Sjöängens kulturhus är den där – den starka känslan av att vara delaktig i något stort. Detta är inget vanligt bibliotek, och inte heller en traditionell skolmiljö med långa korridorer. Sjöängens kulturhus andas rymd, öppenhet och gemenskap som alla kan ta del av.
– Det är en fantastisk känsla att få vara med och bygga upp det här, säger Marie Reifelton, verksamhetschef för scenkonst i Sjöängen och därmed en av nyckelpersonerna i kulturhusets utveckling.
Huset rymmer många olika verksamheter och den gemensamma nämnaren är kultur och gemenskap. Kanske kan man säga att kultur är gemenskap, eftersom den ofta lägger en bra grund för nya möten mellan människor och öppnar möjligheter för nya idéer.

Viktigt med högt i tak
I Sjöängen finns bland annat en skola för årskurs 6-9, bibliotek inklusive skolbibliotek, en musikskola, salong för musik, teater och föreläsningar, konsthall samt ytterligare lokaler för uthyrning. Dessutom ett centralkök som förser hela Askersunds stads skolor, förskolor och äldreboenden med mat dagligen.
– Innan Sjöängen fanns hade Askersund inte direkt tillgång till en större scen eller konsthall. Nu finns det både musikskola, salong med scen och 500 publikplatser samt en mycket uppskattad konsthall. Visst är det en omfattande investering – men den gick att genomföra eftersom vi valde att samordna verksamheter som tidigare fanns utspridda på olika ställen, förklarar Marie Reifelton.
Det är högt i tak ur flera perspektiv – i Sjöängen finns det utrymme för nytänkande och medbestämmande vilket också märks i de olika verksamheterna och lokalernas utformning. Som exempel har biblioteket flexibla öppettider där låntagare själva kan låsa upp och vistas i biblioteket efter ordinarie öppettider. Det gör att huset lever under större delen av dygnet och det bidrar också till en ökad trygghet i området, menar Marie Reifelton.
– Självklart har vi tänkt på säkerheten och vi har full kontroll över alla verksamheter i huset, tillägger hon.

Långsiktig investering
Sjöängen är en investering som ska gagna kommunens invånare och näringsliv under väldigt många år framöver. Genom att samla flera olika verksamheter under samma tak har kommunen verkligen lyckats bygga något unikt och storartat för Askersund. Det är en viktig mötesplats och ett landmärke för en kommun som vågar sticka ut hakan och investera enligt större kommuners modeller.
Sjöängen lockar även långväga besökare och flera kända kulturpersonligheter har hört av sig för att få delta i olika evenemang. Om ett visst arrangemang efterfrågas som ännu inte är inplanerat så ser Marie Reifelton med medarbetare till att skräddarsy något som svarar på efterfrågan. Som avslutning säger hon:
– Vi är enormt stolta över kulturhuset och för allt det symboliserar. Det hoppas jag att fler som besöker vår region kommer att få möjligheten att upptäcka och ta med sig hem.