Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Askersundsbostäder planerar för större investeringar

Vättern kallas ibland för Sveriges hemligaste skärgård och Askersund ligger precis vid sjöns norra strand. När det gäller sjönära boende är det få som kan slå Askersund på fingrarna, enligt Askersundsbostäders vd Anders Gustafsson, eftersom i princip alla som bor i kommunen har nära till vatten.

Anders Gustafsson delar entusiastiskt med sig av det senaste från Askersund – nu kan alla i kommunen glädja sig åt att det allmännyttiga bostadsbyggandet har kommit igång efter decennier av återhållsamhet.
– Vi planerar för några större investeringar nu för att få igång bostadsbyggandet och det känns verkligen bra att få vara en del av utvecklingen. Genom att bygga nya hyresrätter hoppas vi på att sätta igång flyttkedjor och samtidigt inspirera privata aktörer till att bygga mer.
Som exempel har en privat byggherre redan påbörjat utveckling av nya bostadsrätter i den nya stadsdelen Västra Strandparken. Askersundsbostäder har också planer på att komplettera det centrumnära området med hyresrätter.
– Vi söker mer kvalitet än kvantitet när vi bygger nytt, fortsätter Anders Gustafsson. Det ska vara attraktiva bostäder som tillför värde i beståndet samtidigt som vi drar vårt strå till stacken för samhällsutvecklingen. Vi har för avsikt att bygga mer bostäder över tid och vi ser mycket positivt på att andra intressenter också bygger i Askersund.

Alltid nära till vatten
Hyresrätten har en central roll i samhällets utveckling. Askersund har samtidigt många fritidshus och lantställen som skulle kunna omvandlas till permanenta bostäder i privat regi.
– Intresset för att bosätta sig i kommunen blir allt större och med det krävs nya tillskott på bostadsmarknaden – här är alla idéer välkomna, säger Anders Gustafsson.
Askersundsbostäder planerar för egen del nya projekt både i tätorten och i mindre samhällen runtom i kommunen. Ambitionen är att få en mix av lägenheter som passar olika målgrupper.
– Oavsett var man bor i Askersund så har man nära till vatten. Det är nog vår främsta attraktionskraft, tillägger Anders.

Småskalighet är livskvalitet
Det finns ett allmänt antagande om att många väljer en mindre ort för att få en större livskvalitet – det stämmer verkligen för Askersund.
– Kanske arbetar man i Örebro och då är Askersund ett bra alternativ som bostadsort. Det är inga långa avstånd det handlar om, och vi kan i Askersund erbjuda riktigt fina boendemiljöer för alla skeden i livet, poängterar Anders Gustafsson.
Askersund är också känt för att satsa mycket på mervärden som en aktiv fritid präglad av kultur och idrott, saker som människor värdesätter och söker sig till. Inte undra på att Askersundsbostäders bostadskö har blivit lång!