Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Åstorp – Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

Med sin placering mitt i det böljande skånska landskapet är Åstorp hjärtat i Familjen Helsingborg och även en del av Greater Copenhagen regionen. Hos oss ryms ett rikt utbud av kultur, handel och expansiva företag. Kommunikationsmöjligheterna är mycket goda med vägar, järnväg och busslinjer vilka är Skånes och Sveriges pulserande ådror som länkar samman kommunens olika delar med regionen. Med flera flygplatser i närområdet är resmål som är långt borta ändå nära.

För kommunens 15 600 invånare och besökare ger vår geografiska placering på Söderåsen en fantastisk möjlighet att njuta av den vackra grönskan direkt inpå knuten.

Åstorp är i ett expansivt skede där nya bostadsområden byggs i mycket stationsnära lägen. Samtidigt öppnar även den nya järnvägen för persontrafik mellan Åstorp och Teckomatorp med vidare anslutning till Malmö/Lund området.

Näringslivet har sett styrkan med vårt attraktiva geografiska läge och här låter vi både små och stora företag blomstra. Vårt näringsliv har en stor variation där det ryms både tillverkningsindustri, transport/logistik, service och handel med mera där flera stora etableringar har gjorts under senare år.

Välkomna till Söderåsstaden!