Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Atea bygger Sverige med it

Atea bidrar i utvecklingen av ett smartare och mer innovativt Sverige genom att tillhandahålla pålitlig, skalbar it-infrastruktur. Det handlar om att utveckla och implementera rätt lösning för rätt applikation.

För att digitaliseringen ska bli lyckosam så måste användarna nyttja tekniken på rätt sätt. Att enbart investera i häftig teknik räcker inte om användarna inte förstår den eller kan få ut mesta möjliga ur sin användarupplevelse. It ska tillföra nytta, och inte ses som ett onödigt ont. Det är kanske det viktigaste budskapet från alla leverantörer i branschen, men nog så svårt att leva upp till. Atea har knäckt koden och vet hur.

Produktivitet i fokus
Ambitionen med alla it-investeringar är att förenkla och effektivisera. Det vill säga att öka produktiviteten hos användarna, så att de levererar mer, på kortare tid, och med mindre resurser. Det kan låta enkelt, men bakom en effektiviserande it-investering ligger mycket arbete för att utveckla, förfina och implementera lösningen så att den verkligen får önskad effekt. Hos Atea står produktivitet i fokus, inte dyr högteknologi enbart för teknikens skull.
– Vi fokuserar inte enbart på programmering av nästa generations lösningar. Vi står för hela it-infrastrukturen, det vill säga navet som gör att alla uppkopplade enheter såsom servrar, datorer, surfplattor och mobiltelefoner kan kommunicera med varandra och dela information. Det är en omfattande uppgift som kräver kunskap inom mycket mer än systemutveckling, förklarar Peter Mann, platschef på Atea i Borlänge.
För att praktiskt kunna visa på olika möjligheter kring produktivitet, har Atea i Borlänge investerat i en egen demo-miljö, där kunderna kan prova olika typer av lösningar och hårdvaror live. Till exempel har man Microsoft Surface Hub, som möjliggör nya digitala mötesformer, samt Microsoft HoloLens, som är digitala glasögon i vilka du kan köra olika former av tillämpningar i en förstärkt verklighet.
Den breda verksamheten, tillsammans med en stark, värdegrundsbaserad, företagskultur, gör Atea till en attraktiv arbetsgivare i Dalarna och i övriga Sverige. Den huvudsakliga uppgiften är att implementera olika lösningar som finns på marknaden så att samhällets infrastruktur fungerar optimalt. Det kan vara för att säkerställa it-stöd inom vården eller system för ett bättre lärande i skolan.
– Samhällsnära projekt gör arbetet varierande och spännande för alla som arbetar på Atea, fortsätter Peter Mann. Våra uppdrag gör nytta på riktigt – och det gör att fler söker sig till oss. Vi kompletterar nu vår grundläggande uppgift kring infrastruktur med den nya tidens it, det vill säga molntjänster. Det gör att vi behöver anställa fler programmerare.

Ateas vardag och framtid
Atea är Europas näst största leverantör av it-infrastruktur, men har samtidigt en stark lokal förankring med ett 30-tal lokalkontor i Sverige. Kontoret i Borlänge består av ett 50-tal medarbetare som alla har någon form av koppling till att öka produktivitet hos kunderna.
– Vår vardag idag består mycket av att tillhandahålla dialog kring leverans av molntjänster. Samtidigt fortsätter vi utveckla infrastrukturen genom att ta det bästa på marknaden och koppla ihop det till en helhetstjänst som fungerar optimalt för varje kund. Det sker både i form av systemlösningar som kunden köper, såväl som tillhandahållande av funktionstjänster, där kunden köper en komplett tjänst. Det bästa för en kund kanske inte alls fungerar för en annan, och därför finns det ingen standardlösning när det gäller smart infrastruktur, tydliggör Peter Mann.
Att bygga Sverige med it är både huvudambition idag och framtidsvision för Atea. Eftersom digitaliseringen driver fram nya lösningar hela tiden gäller det att vara lyhörd för marknadens krav och efterfrågan. Färdigutvecklade molntjänster från stora leverantörer som Microsoft kan kopplas ihop med skräddarsydd infrastruktur för att skapa och stötta produktivitet.
Allt handlar om att optimera så att användarna nyttjar tekniken på ett sätt som ger lönsamhet, effektivitet och därmed också avkastning på it-investeringen. Det är den optimala leveransen som Atea strävar efter i varje uppdrag.