Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Atea hjälper verksamheter till en säker och hållbar it-hantering

El-sopor är den snabbast växande avfallstypen i världen. Ändå jobbar få organisationer systematiskt med att samla in sin it-utrustning när den använts färdigt. Hållbarhet ihop med säkerhet är några av vår tids största it-utmaningar men det finns mycket att göra med små medel, förklarar Pernilla Uddh som är Platschef på Atea i Karlstad.

Atea är Nordens största leverantör av it-infrastruktur och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Med 2500 medarbetare (varav 1500 är konsulter) och ett 30-tal kontor kommer många fördelar. Dels verkar man alltid nära kunden och förstår dess lokala utmaningar, men kan även låna kompetens och dra nytta av de gemensamma musklerna i bolaget.

I Karlstad är vi 70 medarbetare som tillsammans täcker upp Värmland och Dalsland men vi arbetar också över gränserna regionalt och nationellt. Genom det har vi kompetens och resurser att stötta kunden i hela deras it-miljö, från hårdvara och lagring till automatiserade lösningar, it-säkerhet och it-återtag, berättar Pernilla.

Hållbarhet och säkerhet hänger ihop
Hållbarhet har länge varit en kärnfråga för Atea och man började arbeta med återtagstjänsten Goitloop för mer än 10 år sedan. Ett arbete som sedan dess intensifierats och vuxit. Idag driver man 100 %-klubben, ett nätverk där privata och offentliga verksamheter får stöd att gå mot ett hundraprocentigt återtag av sin it-utrustning. Att samla in använd it är en viktig åtgärd för att minska sitt koldioxidavtryck och det första steget är ett systematiskt arbetssätt.
Många av våra kunder behöver hjälp med att få en överblick, sätta mätbara mål och bygga upp ett tillvägagångssätt som fungerar över tid. Allt för mycket utrustning blir liggande i skåp när den ska bytas ut, och i vissa fall tas utrustningen hem och används privat. Nackdelarna är att utrustningen rätt snart hamnar på soptippen fastän hela eller delar av den hade kunnat användas igen. Produkterna blir inte heller rensade på ett säkert sätt, vilket gör dem till ett potentiellt säkerhetshot för verksamheterna, säger Pernilla.
När Atea samlar in utrustning från verksamheter skickas den nämligen till företagets logistikcenter utanför Växjö. Där rensas datorerna, plattorna och mobilerna i en säkerhetsklassad miljö och återanvänds om möjligt innan de återvinns.

Säkerhet är mer än en it-fråga
Just kunskapen kring it-säkerhet är idag alltför låg i de flesta verksamheter. Trots att säkerhetslösningarna är enkla att använda är användargraden låg. Obetänksamma säkerhetsbrister är vanliga, vilket gör företag sårbara för intrång såväl som läckor.
Här kan vi hjälpa till genom att analysera hur säkerhetsarbetet drivs och skapa en medvetenhet i organisationen. Säkerhet är så mycket mer än en it-fråga idag, det handlar om företagets anseende och varumärke i hög grad. När medarbetarna väl blir medvetna kan man göra en stor förflyttning på kort tid. Att hjälpa verksamheter med det är en viktig del av vad Atea gör, berättar Pernilla.

Dra nytta av kraften med it
När säkerhetsarbetet väl är på plats finns mycket att vinna. Genom att medarbetarna kopplar upp sig på ett säkert sätt, exempelvis via tvåfaktorsautentisering, blir arbetet mer flexibelt och miljövänligt utan att affärsverksamheten äventyras.
Den verksamhet vars medarbetare kan jobba på distans på ett tryggt sätt har många konkurrensfördelar. Att kunna jobba på tåget och ta videomöten vart du än befinner dig är några exempel på hur ett medvetet säkerhetstänk gör vardagen både lättare och mer miljöeffektiv, avslutar Pernilla.