Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Återbäring som ger näring

Åtvidabergs Sparbank har ambitionen att vara initiativtagare och driva på den lokala samhällsutvecklingen. Banken är därför med och delfinansierar satsningar som riktar sig till det lokala näringslivet, föreningslivet och skolungdomar.

I grunden är Åtvidabergs Sparbank en kompetent och långsiktig bank som verkar för långsiktiga relationer med företagen på orten.

– Huvudkontoret ligger i Åtvidaberg och vi är med i både med- och motgång. Vi kliver inte åt sidan när det är lite svajigt för ett företag. Då kliver vi snarare in lite extra. Vi levererar inte bara pengar in och pengar ut. Grunden är att förstå företagskundernas verksamheter. Det är viktigt för att vi ska kunna delta i deras utveckling, även med funderingar och råd, säger Ronny Mårtensson, vd på Åtvidabergs Sparbank.

Då banken är en fristående sparbank kan den fritt välja hur den ska använda sin vinst. Åtvidabergs Sparbank har valt att ge tillbaka cirka 10 % av vinsten till det lokala närings- och föreningslivet, samt ungdomar.

– Vi kallar det åternäring, en sammansättning av återbäring och att ge näring. Vi var till exempel med och startade Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB, tillsammans med kommunen. Banken har satsat cirka två miljoner på verksamheten under de tio år som den funnits. I dagsläget är ett 80-tal företag med och finansierar Näringslivscentrum tillsammans med kommunen, berättar Ronny Mårtensson.

Näringslivscentrum har tagit över kommunens näringslivssekreterartjänst och fungerar som brygga mellan näringslivet och kommunen. Syftet är att hitta möjligheter för livskraftig affärsverksamhet på orten.

Under de senaste åren har Åtvidaberg stigit i Svenskt Näringslivs kommunranking och ligger till exempel i topp när företagen värderar samverkan mellan skola och näringsliv.

Alla som behöver får praktikplats
En ungdomssatsning som banken driver tillsammans med Swedbank är Unga jobb. Målet är att hitta praktikplatser åt ungdomar som varit arbetslösa i mer än tre månader och på sikt minska ungdomsarbetslösheten.

– Vi har många företagskontakter som är värdefulla för ungdomarna. Projektet bygger på ett samarbete mellan banken, arbetsförmedlingen, kommunen och lokala företag och har slagit väldigt väl ut. På senare tid har vi lyckats hitta praktikplatser åt alla ungdomar som behöver det, vilket är väldigt ovanligt i ett nationellt perspektiv. De senaste två åren har även den totala arbetslösheten i kommunen sjunkit och ligger idag på rimliga nivåer, kommenterar Ronny Mårtensson.

När det gäller unga och utbildning har Åtvidabergs Sparbank ett fint samarbete med Alléskolan, en mellan- och högstadieskola på orten. Banken finansierar till exempel sommarskola för elever som behöver eller vill använda två sommarlovsveckor till att studera ett kärnämne: svenska, matte eller engelska. Undervisningen utförs av sex till åtta lärarstudenter från Linköpings universitet.

Åtvidabergs Sparbank stöttar även hundratals lokala föreningar för att de ska kunna växa och utvecklas så att alla som bor och verkar här kan ta del av ett rikt föreningsliv.

– Att människor vill och kan bo och verka på orten utgör grunden för bankens existens, avslutar Ronny Mårtensson.