Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Återvinning är bra för både miljö och ekonomi

Det finns mycket som kan förbättras till förmån för vår miljö. Ett gott tecken är att både privatpersoner och företag i allt större utsträckning inser de stora fördelarna med att ta vara på naturens resurser. Genom att satsa mer på att återanvända och återvinna sparar man faktiskt inte bara på miljön – det finns även omfattande besparingsmöjligheter förknippade med ett mer resursmedvetet beteende.

På miljöföretaget Hans Andersson Plastics AB, som ingår i återvinningsföretaget Hans Andersson Recycling, är man mycket väl medveten om vilka affärsmöjligheter som gömmer sig i spillmaterial från plastindustrin. Den hemligheten delar vd Peter Grimshorn gärna med sig av.
– Vi kan med all säkerhet säga att vi inte bara deltar i utvecklingen av nya, smarta återvinningslösningar för industrin – på många sätt leder vi den nya utvecklingen mot framtiden. Under årens lopp har vi byggt upp en omfattande verksamhet och en genuin kunskap kring moderna metoder för förädling och återvinning av plast i olika former. Vi kan hantera i princip alla plastmaterial som används inom industrin idag.

Regranulerar, agglomererar och maler ner
Nästan allt material som passerar anläggningarna i Staffanstorp och Röstånga återförs till industrin och blir till nya produkter. En stor andel går tillbaka till samma företag i en så kallad closed-loop process. Hans Andersson Plastics har kunskapsmässiga och tekniska resurser för att regranulera, agglomerera och mala ner återvinningsmaterialet. De olika teknikerna lämpar sig för olika material och produktens kvalitet påverkas också av vilken metod som används.
– Våra anläggningar är moderna och flexibla för att passa dagens behov. Våra kunder finns både inom svensk och europeisk tillverkningsindustri samt inom offentlig verksamhet där vi samarbetar med ett flertal kommuner. Hos en del kunder har vi egen personal som sköter avfallshantering och sortering på heltid, och hos andra har vi personal periodvis för att styra upp återvinningsarbetet på plats, berättar Peter Grimshorn.
Ju renare fraktioner – desto effektivare blir återvinningsprocessen. I det långa loppet är det alltid mer kostnadseffektivt att satsa på en välfungerande sorteringsprocess, både för industrin och för återvinningsföretaget.
– Vi är specialiserade på plastmaterial i våra anläggningar men alla typer av material hanteras via våra systerbolag och samarbetspartners. Därför kan kunden lita på att vi verkligen tar hand om allt material och ser till så att det återvinns till näst intill 100 procent.

Ljus framtid i utvecklingens framkant
Peter Grimshorn berättar att allt fler företag eftertraktar full kontroll över sin råvaruförsörjning och där ingår även kontroll över det som inte används, det vill säga spillet.
– Genom att satsa på moderna processer för att återvinna det kan företagen inte bara göra en betydande insats för miljön – det finns även som tidigare kommunicerat en tydlig besparingsmöjlighet. Det är ett starkt incitament för de flesta med tanke på dagens snäva marginaler med ökad konkurrens både inom och utanför Sverige.
I takt med att allt fler industrier blir medvetna om att det finns ett stort värde i att ta vara på spillet så kan Hans Andersson Plastics också utveckla sin verksamhet. Man satsar exempelvis på att utöka laboratorieverksamheten där materialet testas före och efter återvinning.
Framtiden för branschen ser ljus ut. För ett företag som Hans Andersson Plastics, som befinner sig i utvecklingens framkant, finns det många spännande möjligheter.
Många av kunderna har varit med sedan starten på 70-talet, då företaget till att börja med var en specialiserad enhet inom en större industri. Sedan 80-talet ingår Hans Andersson Plastics i den familjeägda koncernen Hans Andersson Recycling.