Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Återvinning av glas sparar på naturens resurser

På Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar tar man emot 200.000 ton glasförpackningar varje år. 20-25 långtradare levererar glas varje dag från Haparanda i norr till Ystad i söder.
– Vår uppgift är att se till att all förpackningsglas återvinns på ett konkurrenskraftigt och hållbart sätt, säger företagets VD Hans Standár.

Under 1960-talet blev engångsförpackningar av glas allt vanligare och under 1970-talet inleddes försök med återvinning i dagens mening, d.v.s. att konsumenterna själva började lämna sitt förbrukade glas till återvinning.
Svensk Glasåtervinning grundades 1986 i PLM´s lokaler i Hammar söder om Askersund.
– Här har vi en bra geografisk placering med närhet till Mälardalen och även mot Göteborg och Malmö, säger Hans Standár.

1994 stiftades lagen om producentansvar för insamling och återvinning av uttjänta förpackningar. Lagen innebär bland annat att den som tillverkar förpackningar av glas eller importerar tomma eller fyllda glasförpackningar har skyldighet att samla in och återvinna glaset på ett miljömässigt godtagbart sätt.
Svensk Glasåtervinning ägs idag av producenterna som sätter glasförpackningar på marknaden. Ägare är Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Svensk Dagligvaruhandel, Dagligvaruleverantörernas förbund och Ardagh Glass i Limmared AB.
Sverige är ett av världens bästa länder på insamling av glas. Över 90 procent av alla glasförpackningar lämnas tillbaka till återvinning. Men på en viktig punkt kan vi bli ännu bättre: vi måste lära oss lämna rätt sak i rätt återvinningsbehållare. Skräp och fel färgsortering på glaset orsakar problem i återvinningsprocessen.

Insamling och återvinning
Svensk Glasåtervinning har två huvudsakliga inriktningar: insamling av glasförpackningar till anläggningen i Hammar och återvinning av glaset.
– Vi är den enda processanläggningen i Sverige, som hanterar förpackningsglas och vi jobbar i 3-skift 24 timmar om dygnet. Vi har en avancerad och modern produktionsanläggning där processoperatörer tar hand om glaset och plockar ut olika fraktioner beroende på kvaliteten. De finaste fraktionerna går till glasbruken för att göra nya förpackningsglas, berättar Hans Standár.

Tar ställning för miljön
När man lämnar sitt glas på en av landets 7000 insamlingsplatser tar man aktivt ställning för miljön.
– Genom att återanvända krossglas minskar vi förbrukningen av naturens resurser. Den sand som används vid glastillverkning finns bara på ett fåtal ställen i Europa. Dessutom minskar energiförbrukningen med 20 procent jämfört med om man skulle smälta nya råvaror. Glas kan ju smältas hur många gånger som helst utan att det förlorar sina egenskaper, säger Hans Standár.
Svensk Glasåtervinning har haft en god utveckling sedan starten 1986, både vad gäller insamling och återvinning.
– Tillväxten är 2-3 procent varje år och det måste vi matcha. Vi ska hela tiden jobba med att ge bra information till konsumenterna och underhålla återvinningsstationerna ute i landet.
Hans Standár tillträdde posten som VD på Svensk Glasåtervinning i november 2013. Han kom närmast från Elmia i Jönköping där han var VD i elva år.