Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Återvinning av golv är ett steg mot cirkulär ekonomi

Golvtillverkaren Tarkett talar gärna om hållbarhet och ser återvinning som en central del för att nå en cirkulär ekonomi. Den cirkulära omställningen är nödvändig för att minska klimatavtrycket, spara på jordens resurser och få ner avfallsberget. Tarkett som ledande inom golvbranschen har här ett stort ansvar och jobbar intensivt med öka andelen återvunnet material i sina produkter.

Tarketts fabrik i Ronneby är en av världens mest moderna för tillverkning av homogena plastgolv som till stor del baseras på återvunnet material. Utöver återvinning av produktionsspill kan man i den avancerade processen även återvinna installationsspill samt till och med gamla golv som rivits upp och bytts. Detta tack vare en unik metod, framtagen av Tarkett och lanserad i våras, som tvättar bort lim- och spackelrester som finns kvar från läggningen av golven.

Återvunnet – men lika bra som nytt?
Annan plast som återvinns brukar ju få förändrade egenskaper, men inte golven från Tarkett. Många undrar nog hur det är möjligt att bibehålla golvens kvalitet och utseende även efter återvinning?
– Eftersom vi tillverkar homogena golv, det vill säga golv som är likadana på båda sidor och som är helt igenom tillverkade av samma material, så kan vi även återvinna golven till 100 procent. Det enda som kan variera är färgpigmenteringen men det går att rätta till i efterhand genom att vi blandar i rätt mängd nya pigment, förklarar Mikael Pettersson, hållbarhetschef på Tarkett i Ronneby.
Att återvinna produktionsspill är inget nytt på Tarkett. Däremot ökar återvinningsgraden av installationsspill hela tiden. Man praktiskt taget dammsuger marknaden efter installationsspill för att minska miljöavtrycket och här har Tarkett successivt utökat upptagningsområdet. Numera ingår nästan hela norra Europa.

Globalt återvinningscenter
Nästa steg blir att återvinna gamla golv som installerats och rivits upp. Den största utmaningen är att golven limmas mot underlaget, och limresterna förstör återvinningsprocessen. För att komma runt det har man i Ronneby utvecklat en metod för att effektivt tvätta bort limmet och separera resterna från golvmaterialet.
– När denna process är helt integrerad så kan vi alltså uppnå en återvinningsgrad på 100 procent, och så småningom skapa ett slutet kretslopp för golvtillverkning i Ronneby.
Ju mer vi kan återvinna, desto mindre nytt material behöver vi köpa in. Miljövinsten är uppenbar, men det finns en stor kostnadsfördel också, säger Mikael Pettersson.
Ronneby kommer med stor sannolikhet att utvecklas till ett globalt återvinningscenter för Tarkett framöver. Samtidigt görs fler satsningar i miljöns tecken, anläggningen i Ronneby har bland annat fått nya eldrivna värmepannor med stöd från Klimatklivet. Tack vare det initiativet har koldioxidutsläppen minskat med över 4000 ton per år. Detta är bara början, och nu söker Tarkett fler kompetenta och innovativa medarbetare för att möta framtiden.