Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Återvinningsföretaget med en bred verksamhet

Tillsammans måste vi minska utsläppen av växthusgaser genom att öka återvinning och återanvändning av material. SITA Sverige AB arbetar aktivt för att ta ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser genom att minimera och återvinna avfall.

SITA är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Koncernen har totalt 1100 medarbetare och 60 lokalkontor över hela landet.
Med egna behandlingsanläggningar erbjuder SITA effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.
Sita i Västerås bildades i början av 2000-talet då koncernen köpte Sellbergs AB, ett av Sveriges äldsta återvinningsföretag.
– Vi har en bred verksamhet och sysslar med allt från torrt och vått avfall, det vill säga slamsugning och spolning, till farligt avfall. Vi har även en del specialtjänster som marksanering, cisternkontroll och miljökonsulttjänster, säger Anders Widing, avdelningschef på SITA i Västerås.

Kundanpassade tjänster
Affärsidén hos SITA är att erbjuda kundanpassade tjänster inom avfallshantering och återvinning och därigenom skapa mervärde för kunder, ägare och andra i vår omvärld.
SITA förbättrar kontinuerligt kundernas avfallshantering. För att alltid kunna erbjuda de allra bästa lösningarna krävs tillgång till moderna och välutrustade anläggningar. SITA investerar kontinuerligt i uppgradering av befintliga och etablering av nya anläggningar över hela Sverige.
Företaget erbjuder följande tjänster:
• Miljökonsulter
• Marksanering
• Container
• Slam & Spol
• ADR

Stort intresse
Enligt Anders Widing är intresset stort för de tjänster SITA tillhandahåller.
– Intresset från företagen ökar hela tiden i takt med att de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med återvinning blir allt mer påtagliga. När det gäller privatpersoner så är det kommunerna som beslutar om hur hushållsavfallet ska sorteras. Men vi får allt oftare förfrågningar om hushållsnära hämtning av förpackningar från bostadsrättsföreningar så intresset finns även hos privatpersoner.

Satsar på industrikunder
SITA i Västerås har haft ett uppdrag att samla in hushållsavfall i Västerås de senaste fem åren, men det uppdraget upphör i början av 2014.
– Nu väljer vi istället att lägga vårt fokus på industrin och kommer att jobba hårt för att utveckla våra tjänster ytterligare, säger Anders Widing.
SITA i Västerås har i dagsläget 27 anställda.
Anders Widing har arbetat på företaget sedan 2010. Han har jobbat som säljare och teamledare för säljare och sedan augusti i år är han avdelningschef.