Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Atkins – en rådgivare inom trafik och samhällsutveckling

Atkins Sverige AB är djupt involverad i det svenska samhällsbygget och företagets vision är att bli landets bästa rådgivare inom trafik och samhällsutveckling.
Företaget ingår i den Londonbaserade Atkins WS-koncernen och sysselsätter totalt cirka 17 700 anställda.

– Vi är ett tekniskt konsultföretag, som jobbar med infrastrukturlösningar och våra huvudinriktningar är järnväg, samhällsplanering och miljö, berättar Mikael Sundholm, regionchef på Atkins i Västerås.
Atkins i Västerås grundades 2005 och sysselsätter idag 13 anställda. Totalt har företaget cirka 200 medarbetare i Sverige. Kontor finns också i Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping, Malmö, Sundbyberg och Stockholm.
Atkins erbjuder kvalificerade tekniska tjänster inom spårburna trafiksystem, trafik-, transport- och samhällsplanering, gator & vägar, mark, VA, geoteknik, landskapsarkitektur, miljö samt projekt-, projekterings- och byggledning.
Bland stora kunder kan nämnas Trafikverket, SL, de flesta kommuner i Sverige och entreprenörer inom infrastrukturbranschen.

Hög kompetens
Oavsett om man behöver utveckla en stadsdel eller projektera en ny järnväg har Atkins den rådgivningskompetens kunden behöver.
Runt om i landet är Atkins med och förnyar det svenska järnvägsnätet, planerar gator och torg och skapar förutsättningar för ett hållbarare samhälle i största allmänhet – från Malmö i söder till Kiruna i norr.
– Just nu jobbar vi mycket med Citybanan i Stockholm, där vi gör all elprojektering. Vi jobbar också med en del av Mälarbanan för att knyta ihop sista biten mot Stockholm, berättar Mikael Sundholm.
Som ett relativt ungt företag sitter Atkins inte fast i gamla mönster och tankebanor. Med prestigelöshet och korta beslutsvägar optimerar företaget kvaliteten i ett projekt – från tidiga skisser till tekniktunga detaljprojekteringar.
Atkins kombinerar visionärt tänkande samtidigt som man snabbt förankrar projekten i en mycket praktisk verklighet där byggbarheten står i fokus. Allt för att skapa hållbara lösningar med höga estetiska och tekniska kvaliteter.

Helhetsåtagande
– Vi kan erbjuda ett helhetsåtagande inom alla teknikslag. Vi har alla teknikslag inom bolaget och kan sätta ihop skräddarsydda projektorganisationer för att lösa kundernas behov, säger Mikael Sundholm.
Målet för Atkins är att bli Sveriges bästa rådgivare inom trafik- och samhällsplanering.
– Vi ser idag ett stort behov av att förbättra och förnya infrastrukturen i Sverige och vi vill givetvis vara med och bidra med vårt kunnande och engagemang, säger Mikael Sundholm avslutningsvis.