Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Atria satsar på Listerlandet

Atria Scandinavia köpte Lagerbergs kyckling i Norje på Listerlandet i våras. – Målet är att fördubbla produktionen inom fem år, säger Lagerbergs vd Mats Markgren.

Det 50-åriga familjeföretaget Lagerbergs kyckling på Listerlandet var på väg att köpas upp av jätten Kronfågel förra året. När en så stor aktör i branschen ville köpa Lagerbergs hotade Konkurrensverket med att gå till domstol för osund konkurrens. Då drog sig Kronfågel ur affären.
Istället fick Atria Scandinavia en möjlighet att förvärva bolaget och det gjorde man formellt i april 2016. Atria är ett av norra Europas ledande matföretag inom kött och charkprodukter och fast food och ägs av den finska livsmedelskoncernen Atria Abp.

Uppgradering av anläggningen
Det första styrelsen beslutade om efter köpet av Lagerbergs var att avsätta 130 miljoner till en uppgradering av anläggningen i Norje. Det handlar om att modernisera och förbättra hela produktionsflödet från slakteriutrustningar till paketering.
– Det är del i utvecklingsplanen. Att äta kyckling är en växande trend och många tilltalas av köttet som är både magert och proteinrikt. Dessutom är klimatpåverkan mindre än vid hanteringen av exempelvis rött kött, säger Mats Markgren.
Svensken äter i snitt 22,5 kilo kyckling i olika former under ett år. På Lagerbergs anläggning väntas produktionen gå från tio miljoner kycklingar till 18 miljoner på fem år. 1/3 av kycklingarna produceras i egen regi och 2/3 av lokala uppfödare som finns inom en radie på tio mil från anläggningen i Norje.
– En annan del i planen är naturligtvis att få in fler uppfödare för att kunna skala upp. Vi kommer också att satsa mycket på produktutveckling och förädling och parallellt hitta en långsiktig varumärkespositionering, säger Mats Markgren.

Har växt successivt
Lagerbergs startade 1965 och har kunder runt om i Sverige inom främst detaljhandeln men även till restauranger och storkök. Företaget har successivt utvidgat verksamheten med kontor, frysutrymmen, utlastning och styckhall och nu är alltså planen att bli ännu större.
– Vi ska inte bli störst men vi ska behålla vår position och bli mer snabbfotade. Mycket av produktionen idag är automatiserad men all köttproduktion innebär något av ett industriellt hantverk, jag vill betona att det ytterst är medarbetare som övervakar produktionen, konstaterar Mats Markgren.
Atria har mängder av andra varumärken inom koncernen, som till exempel Lönneberga, Ridderheims, Sibylla och Lithells för att nämna några.
– Vi ska lyssna på marknaden och vara uppmärksamma på trender, säger Mats Markgren som själv jobbat med både vitt och rött kött i hela sitt yrkesverksamma liv.