Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Att göra det omöjliga möjligt

Stora företag som Siemens, Econova, Anatomic SITT och Aker Solutions har mer än en gemensam nämnare. Samtliga ställer höga krav på precision och kvalitet, leveranssäkerhet och service. Samtliga värdesätter underleverantörer och partners som kan leverera nyckelfärdiga lösningar. Samtliga är dessutom kunder till Klimatteknik i Östergötland AB respektive Värme Sanitet i Östergötland AB.

Ingenjör Johan Finér fokuserade till en början mest på ventilation och luftbehandling när han grundade Klimatteknik i Östergötland 1993. Verksamheten utvecklades snabbt med fler närliggande och sammanlänkade kunskapsområden och idag erbjuds allt från projektering, besiktning och installationer till service och injustering av luftbehandlingsanläggningar.
Systerbolaget Värme Sanitet i Östergötland kompletterar med komplett VVS-projektering, rörinstallationer, installation av fjärrvärme, värmepumpar och industriservice – och det är bara ett axplock av alla tjänster som finns samlade under samma tak.

All kompetens in-house
Avancerat tekniskt kunnande, flexibilitet, kvalitet och serviceanda har genomsyrat verksamheten sedan starten för drygt 20 år sedan.
– En av våra största styrkor är att vi inte behöver hämta expertis utifrån via konsulter. Vi har tillgång till i princip all tänkbar kunskap som rör ventilation, luftbehandling, VVS och rör inom den egna organisationen, säger Johan Finér, som är ensamägare och vd för båda bolagen, samt moderbolaget Finérs Förvaltning AB.
Som svar på varför man valt att samla all kompetens in-house svarar Johan att det ger ett visst försprång på marknaden, men allt bottnar egentligen i att han själv alltid närt en nyfikenhet där han ständigt sökt utveckla sin egen kompetens. Det präglar i sin tur verksamheten för Klimatteknik och Värme Sanitet som i samma kunskapstörstiga anda fortsatt att utvecklas med nya kunskapsområden inom nya nischer.
– Den moderna industrin ställer krav på korta ledtider och leveranssäkerhet. För att vi ska vara hundraprocentigt säkra på att alltid kunna leverera och därmed vara den heltäckande partner som industriföretagen i regionen söker så behöver vi ha all kompetens själva, förtydligar Johan.

Gör det omöjliga möjligt
Både Klimatteknik och Värme Sanitet har en stark närvaro i såväl Östergötland som utanför regionens gränser. Med några av regionens största industriföretag som kunder kan verksamheten vidareförädlas i takt med marknaden.
– Vi brukar säga att vi gör det omöjliga möjligt. Med det menar vi att vi löser kundernas problem – oavsett hur komplexa de kan tyckas vara. Ett exempel är våra lösningar för att hantera oljedimma (aerosoler) som är ett stort problem inom industrin generellt, upplyser Johan.
I tät samverkan levererar Klimatteknik och Värme Sanitet en lösning som håller, år efter år.
– Vi har till och med fått uppdrag i Norge där vi byggt om hela anläggningar för att filtrera bort aerosoler. Det var efter att de redan anlitat flera installationsfirmor före oss som misslyckats med uppdraget. Så är det ofta även i Sverige, och därför kan vi med rätta säga att vi kan leverera precis det kunderna behöver. Vi lyckas för att vi är uppfinningsrika och vågar tänka utanför ramarna.

Imponerande drivkraft
Johan Finér blev nominerad till den globala utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i fjol. En del av motiveringen bakom nomineringen lyfter det engagemang som Johan lagt ner i sina företag och sammanfattas som ett ”framgångsrikt företagande och imponerande drivkrafter”.
Johan ser det som ett kvitto på att han med ett engagerat och prestigelöst ledarskap har lyckats bygga upp en stark organisation kan expandera av egen kraft och som dessutom har medarbetarna med sig.