Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Att outsourca till Compose är det närmaste insourcing man kan komma

Compose IT System i Örebro har gått från att vara en traditionell driftleverantör lokalt till att bli en automations- och driftleverantör med uppdrag i hela Norden.

Den senaste större affären är ett avtal med Samhall som innebär att ta hand om hela deras IT-miljö med 3 000 användare. Avtalet innebär att Compose ansvarar för all IT-infrastruktur, drift, användarsupport och för den arbetsplatstjänst som omfattar hanteringen av PC, tunna klienter och skrivare för Samhalls användare över hela landet.
Samhall sökte en leverantör med engagemang, kvalitet och flexibilitet. Viktigt var även att de anställningar som skapas skulle hamna i Sverige, eftersom det är det som Samhall verkar för att stimulera varje dag.
– För oss är det ett kvitto på att vi är på rätt väg med vår satsning att från våra datacenter i Örebro leverera högkvalitativa drifttjänster i egen regi, säger Anders Lerjestam, vd för Compose IT System.
– Vi vill inte bygga en fabrik. För oss är den nära relationen med kunden viktigare. Vi ska kännas som deras egen IT-avdelning. Samhalls chef för IT-infrastruktur sade spontant i ett möte ”Att outsourca till Compose är det närmaste insourcing man kan komma”. Precis så vill vi uppfattas, tillägger han.

Bättre rustade än någonsin
Avtalet med Samhall var i hamn i somras och sedan dess har Compose IT System vuxit rejält.

– Vi har förstärkt hela vår organisation och har anställt 15 personer så här långt. Med denna förstärkning är vi bättre rustade än någonsin inför nya utmanande uppdrag. Vi fortsätter dock att växa och håller just nu på att rekrytera ytterligare elva personer till båda våra affärsområden.
Compose består av två affärsområden: automation och drift.
– Om kunden vill köra driften själv hjälper vi till att automatisera den så att den blir så effektiv som möjligt. Det går i korthet ut på att vi automatiserar kundens åtgärder och flöden för att effektivisera IT-infrastrukturen och processerna utan att de behöver organisera om sin verksamhet. Det gör vi genom att konsolidera befintliga övervakningssystem till ett överliggande centralt system, som även kan integreras mot till exempel ärendehanteringssystem, konfigurationsdatabaser och andra datakällor, berättar Anders Lerjestam. Inom området automation så breddar vi oss just nu genom att även omfatta avancerade prestandamätningar med SevOne, en ny leverantör som redan visat en mycket stor potential.
– I det andra scenariot lägger kunden driften hos oss och vi tar hand om allt för kundens räkning. För oss är det självklart att kundens behov styr valet av lösning. Det ska vara stabilt, kostnadseffektivt och lätt att underhålla. Molntjänster håller på att mogna och idag är det naturligt att som driftleverantör utvärdera och införa molnlösningar. Office 365 är till exempel något vi inför till ett flertal kunder just nu.
Compose IT är verksamma i hela Norden och har idag kontor i Örebro, Stockholm och Karlstad. I och med den pågående expansionen räknar företaget också med att inom kort finnas på ytterligare en ort i landet.