Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Att välja PwC är att välja trygghet

Kommer det som en överraskning att världens största revisionsbyrå värnar om tillväxt hos de allra minsta lokala företagen? Inte om man är kund hos PwC. Affärsidén sträcker sig långt utöver revision och ekonomitjänster, och PwC har engagerat sig i det lokala samhällsbyggandet i Uppsala under flera decennier. Nyföretagarstöd, sponsring av ideell verksamhet samt idrottsklubbar och engagemang i olika företagarnätverk är bara några exempel.

För PwC är CSR-frågor mycket mer än en bisyssla som man engagerar sig i bara för att det ska se bra ut på ytan. För PwC är CSR en del av affärsidén och därmed en del av ryggraden i verksamheten. Samhällsengagemang är helt enkelt något som förknippas med varumärket.

Bidrar med affärsinriktat stöd
Ett av de mest framträdande karaktärsdragen hos PwC är den starka lokala prägeln. Den blir också väldigt tydlig i en stad som Uppsala, som präglas av en stor branschrikedom med ett växande antal kunskapsföretag. Många nya företag knoppas av från universitetet, och för dem är det affärsinriktade stödet från PwC väldigt viktigt.
– Vi har väldigt många exempel på olika engagemang från vår sida. Vi medverkar i ett stort antal företagsdrivande aktiviteter såsom Näringslivspriset Bona Postulata som vi dessutom varit med och startat. Där sitter vi idag med i juryn för den årliga prisutdelningen till uppländska företag. Med priset vill vi uppmuntra företag som är små idag men som har tillväxtpotential och som kan bli stora framöver, berättar Marianne Stohr, auktoriserad revisor och kontorschef på PwC i Uppsala.
PwC är även en partner för utveckling inom UIC, Uppsala Innovation Center, en företagsinkubator med koppling till Uppsala universitet. Här stöttar man med både kapital och rådgivning. PwC är sedan länge med i affärsnätverket Connect och bidrar med kunskap via så kallade ”språngbrädor”, kurser och seminarier. PwC stöttar även Drivhusets verksamhet genom utbildning och kunskapsutbyte i syfte att hjälpa nya företag en bit på traven.

Ser till hela samhällets bästa
Att det finns starka aktörer som krattar manegen för nya företag är viktigt för Uppsalas framtid. Samtidigt måste man värna om det kringliggande samhället utöver näringslivet. Det gäller inte minst de delar av samhället som är mest utsatta, där resurserna kanske inte alltid räcker till och där det kan behövas en extra insats som på sikt kan ge väldigt mycket tillbaka. IK Sirius Fotbollsklubb har anammat det och startat Gränslös fotboll för att engagera ungdomar i resurssvaga områden, och det är något som PwC gärna ställer sig bakom.
– Vi stöttar IK Sirius verksamhet över lag och ser mycket positivt på satsningar som Gränslös fotboll. Ett par andra exempel är Schysst Framtid som Uppsala Basket står bakom respektive Fyrisfjädern inom Uppsala Badminton Club. Här är vi också med och sponsrar för att göra skillnad för Uppsalas unga, säger Marianne Stohr.
Uppsalakontoret är även representerade i ett stort antal nätverk såsom Relation, Styrelseakademin, Handelskammaren samt VD-nätverk. Dessutom driver man egna nätverk som Q-nät för kvinnor, Next Generation för unga makthavare och ett nätverk inom ideella sektorn.

Att välja trygghet och kvalitet
Kontoret i Uppsala har nästan 90 medarbetare, varav cirka 35 revisorer, 35 redovisningskonsulter, sju skattejurister och fyra som jobbar med revision och rådgivning mot kommunal och statlig verksamhet. Resterande medarbetare servar kunder per telefon med frågor från hela Sverige om det nationella verktyget MyBusiness.
Att välja PwC är att välja trygghet med kvalitetssäkrade leveranser. PwC fungerar ofta som ett bollplank och en naturlig samtalspartner med kunskap som bidrar till tillväxt för Uppsalas företag. Att välja PwC innebär också att man indirekt stöttar alla de initiativ som verksamheten står för och sponsrar. Initiativ som verkligen gör skillnad och som är viktiga för allas framtid.